Seniseid maavalitsuse ülesandeid võidakse üle anda JAEK-ile

Voorel peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul arutati, milline institutsioon võiks pärast maavalitsuse likvideerimist koordineerida maakonnas arendustegevust, rahvatervise ja turvalisuse valdkonda ja kultuuritööd. Hääletamisel pooldati nende tegevusalade delegeerimist Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (JAEK) pädevusse.


Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu (JOL) tegevjuht Raivo Suni ütles, et rahandusministeerium on otsustanud eraldada aastas arendustegevuseks 83 886, rahvatervise ja turvalisuse edendamiseks 17 303 ning kultuuritöö korraldamiseks 6579 eurot (kokku 107 768 eurot).

Suni sõnul on tegemist arvestuslike summadega, mille suurus võib muutuda. Raha kantakse üle institutsioonile, kes hakkab vastavate valdkondadega tegelema.

Korraldati hääletus, kus enamik omavalitsusjuhte pooldas kõnealuste tegevusvaldkondade üle andmist JAEK-ile.

“Piirkonna arengus olulised tegevusvaldkonnad peab üks või teine asutus maavalitsuselt üle võtma. Kui maakonna omavalitsusliidu tulevik pärast haldusreformi veel selge pole, siis JAEK jätkab tegevust ka edaspidi. Kuidas olukord laheneb, selgub omavalitsuste volikogude arvamusest JAEK-ist kui ülemaakonnaliste ülesannete võimalikust täitjast ja ka arendus- ning ettevõtluskeskuse valmisolekust selleks,” ütles Põltsamaa vallavanem ja Jõgevamaa omavalitsuste Liidu aseesimees Toivo Tõnson.

“Arvatavasti sobib JAEK seni maavalitsusele kuulunud ülesannete täitjaks. Rahastamisskeemid vajaksid aga veel täpsemalt läbi vaatamist,” lausus Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

Nõupidamisel osalenud JAEK-i juhataja Marve Millend märkis, et kui asutus saab funktsioone juurde, sõltub nende täitmise edukus ka töötajate arvust.

“Tegusas koostöös on tarvis leida uus täitja seni maavalitsusele kuulunud ülesannetele, millest osa maavalitsusele seadusega määratud. Mõnede valdkondadega tegelemine on aga oma initsiatiivil välja kujunenud, näiteks suhtlus välisriikidega, ülemaakonnaliste rahvakultuurisündmuste ja Kalevipoja sarja kuuluvate võistluste korraldamine,” ütles maavanem Viktor Svjatõšev.

Koosolekul jõuti ka arvamusele, et Jõgeva linnale tuleks saata üleskutse ühineda taas JOL-iga. Jõgeva linna kui maakonnakeskuse taasühinemine looks eeldused omavalitsusliidu tegevuse jätkamiseks ka pärast haldusreformi, mil Jõgevamaale jääb kolm omavalistust – Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee vald.

Maavanem Viktor Svjatõšev teatas omavalitsusliidu koosolekul, et tänavu 14. detsembril toimub Jõgeva kultuurikeskuses maakonna kultuuri- ja sporditöötajate ning tervisedendajate tänuõhtu, mida viimast korda korraldab Jõgeva maavalitsus. Koostööpartneriteks on JOL ja rahvakultuurikeskuse Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus