Seminaril said noored julgust olla ettevõtlikud

 

Sügisesel koolivaheajal kogunes 11 gümnasisti Udu tallu, kus  toimus augustikuise noorteseminari “Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?” jätk. Osalejad said kinnitust oma mõtetele ning julgust olla ettevõtlikud.

Suvine seminar tõi ühe laua taha ettevõtjad, noored ja poliitikud. Koos otsiti lahendusi ja võimalusi Jõgevamaa noortele ettevõtlusega alustamiseks ning nende ettevõtlikkuse toetamiseks. Toonasest kolmepäevasest mõttetööst jäid õhku nii mõnedki teemad ja küsimused: milline on ettevõtlik noor ja milliseid samme võiks astuda selleks, et saada ettevõtlikuks inimeseks.

“Suvisel seminaril läks hästi. Näen, et nii noortel kui poliitikutel on tahe kohtuda ning eelmisel kohtumisel saadi  positiivseid emotsioone. Noored tahavad tagasi tulla ja tegutseda, isegi koolivaheajal,” rõõmustas projekti eestvedaja Nele Graverson.

Seminaril osalenud kinnitasid, et õppisid iseennast tundma ning nii mõnelegi tuli üllatusena, et temas peitub ettevõtlik inimene.

Jätkukoolitusel pandi kirja ettevõtliku noore oskused, ootused ja eeldused.

Koolituse käigus ei hakatud jalgratast leiutama. Kõige põhilisem ja tähtsam on koostöö. Noored ei pea ise kõike välja mõtlema ega üksi tegutsema. Otsustajad saavad aidata nii jõu kui nõuga. Kui noorel on idee, siis saab kohalik omavalitsus abiks olla selle elluviimisel, asjaajamisel, anda juriidilist nõu või ka selgitada, kuidas saab avaliku ürituse läbiviimiseks loa.

Julgus eksida

Põnevaid harjutusi viis osalejatega läbi meeskonnatöö treener Kaire Valge. Koolitaja sõnul peab ta oluliseks seda, et noored mõtleksid oma võimete, ettevõtluse ja ettevõtlikkuse üle. “Soovin, et nad saaksid kaasa ideid, mida kodus arendada,” lausus treener. Kaire sõnul on oluline jagada oma kogemusi valdkonnas, mida ta hästi tunneb. “Tulen ainult siis koolitama, kui tean, et mul on noortele midagi pakkuda,” kinnitas ta.  “Olen rõõmus, et need noored on avatud ja aktiivsed kaasarääkijad. Tunnustan, et nad tulid koolivaheajal oma ideedest kõnelema ja otsima võimalusi nende teostamiseks,” kiitis meeskonnatöö treener.  

Õpilased omakorda rõõmustasid, et said koolituselt uusi ja huvitavaid ideid, kuidas endas ettevõtlikkust arendada ja kuidas juba täna ettevõtlik olla. Osalejad kinnitavad, et peab rohkem endasse uskuma. Tuleb julgeda ka eksida, sest oma vigadest õpitakse ning ebaõnnestumisest võib saada millegi hea ja suure algus. Oma ideid ja mõtteid tuleks teistega jagada, siis leiab mõttekaaslasi, kellega koos on lihtsam midagi ära teha.

Koostöö kooliga

Noortele pakub huvi ja rõõmu oma kodukoha elu edendamine.  Kui end seminarile kirja oli pandud, selgus n-ö kirss tordil: kõik, kes viiel päeval aktiivselt osalesid, said Jõgevamaa gümnaasiumis ettevõtliku noore kursuse eest arvestuse. “See on suurepärane näide formaalse ja mitteformaalse õppe ühendamisest,” märkis Nele.

 Eelmise ja äsja toimunud seminari kesksed ideed, ootused ja soovid koondatakse ühte dokumenti, mis saadetakse kõigile Jõgevamaa omavalitsustele. “Siis on näha, mida ootavad noored otsustajatelt ja mida omavalitsus noortelt, selle järgi on edaspidi hea koos tegutseda,” lisas projektijuht.

Noorteseminari korraldas Jõgevamaa gümnaasium ning rahaliselt toetas sihtasutus Archimedes Erasmus+: Euroopa Noored. Loodetavasti saab seminarist alguse vahva suvekooli traditsioon, mis ühendab klassiruumi formaalse ning suvekooli mitteformaalse õppe.

Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootööjuht Nele Graverson:

Noorte tagasisidest tuleb välja soov, et selliseid asju veel korraldataks. Nad pidasid väga oluliseks, et otsustajad on nendega ühe laua taga ja nad saavad arutada neile olulisi teemasid sellisel kujul. Osalejad tundsid, et nende ideid ja arvamusi kuulati ja otsustajad olid neist huvitatud. Seminar sai võimalikuks tänu suurepärasele meeskonnale. Need olid  Marju Saviauk, Annika Tuvike ja Sirle Schneider. Kiitust väärivad ka Jõgeva maakonna poliitikud, kes leidsid aja tulla noortega suhtlema. Loomulikult hindan kõrgelt suurepäraseid ja teotahtelisi noori, kelleta ei oleks seminar olnud selline, nagu see oli. Suur rõõm on midagi korraldada, kui sind ümbritsevad sellised toredad noored, kolleegid ja poliitikud, kes hoolivad. Kohtumiseni uuel aastal!

Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Alo Savi:

See oli mõte, millega ma hetkega nõustusin, kui Nele selle ettepaneku möödunud talvel tegi. Noorteseminar “Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?” oli midagi, mis pakkus koolile võimaluse panna üks põhiväärtusi – ettevõtlikkus – praktiliselt tööle. Noorele oli see võimalus huvitavate arutelude ja tegevuste kaudu leida endas üles ettevõtlikkus, poliitikutele ja ettevõtjatele pakkus see kontakti gümnasistidega ja tagasisidet noorte ootustest, lootustest, aga ka nendega seotud hirmudest ja küsimustest. Seminari kordaminekut kinnitab ka suur huvi jätkuseminari vastu, millest soovis osa võtta rohkem noori, kui selleks kohti oli. Õppimise vorm, milles õpilane osaleb oma loomulikust huvist ja tahtest, kus ta vahelduvate arutelude ja tegevuste kaudu jõuab enda parema tundmiseni, on üks paremaid üldse. Jõgevamaa gümnaasiumis toetame igati noorte huvipärast õpet ning noorteseminari läbinud õpilastel läheb see tunnistusele valikkursusena kirja.

Noorte ootused KOV/riigile:

KOV/riigi ootused noorele:

·         et KOV jagaks infot, info liiguks

·         kõigile antakse võimalus;

·         et noorte ideid võetaks kuulda;

·         toetus koolide ja noortekeskuste poolt;

·         töö noortele ja tööl käimise tingimuste paindlikkus;

·         koolis ettevõtlus ja majandusõpetus;

·         projekti- või tegevustoetused;

·         kvaliteetne haridus;

·         normaalne elukeskkond;

·         rohkem infot võimaluste kohta;

·         sotsiaalse kindluse tagamine;

·         tugiisiku võimalus;

·         koostöö spetsialistidega;

·         tagasiside;

·         huvihariduse toetamine.

·         noored tagasi kodukohta;

·         noored peaksid olema vastuvõtlikumad koostööle

·         noored peaksid õppima rohkem reaalaineid;

·         60% gümnaasium, 40% ametikoolid;

·         head õpitulemused;

·         aktiivsus;

·         uued algatused kogukonnas;

·         uued ideed ja tegemised

·         kohustuste täitmine;

·         heade ideedega kodukohta tagasi;

·         motiveeritud olek;

·         anna oma panus, ära oota, et sinu eest tehakse ära.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus