Sellest nädalast katavad taevalaotuse langevarjurid

Esmaspäevast reedeni viiakse Jõgeva- ja Järvamaal läbi rahvusvaheline langevarjurite võistlus, kus välismaa meeskondadele pakuvad konkurentsi ka kaks Eesti võistkonda.

Rahvusvahelist langevarjurite võistlust, nimega Challenge Inter Écoles de Parachutisme(CIEP), on korraldatud juba 1980. aastast. Eestlased on sel võistlusel osalenud vaid kuus aastat ning tänavu korraldatakse CIEP esmakordselt Eestis, kus meid esindab kaks viieliikmelist võistkonda — üks meeskond ning üks naiskond. Kõik võistlejad on kaitseväelased või kaitseliitlased, kes tegelevad aktiivselt langevarjuspordiga.

Võistlustel osalevad üheksa riigi võistkonnad. Lisaks Eestile võtavad CIEP-ist osa Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Poola, Soome, Läti, Leedu ja Portugali langevarjurid. Viie päeva jooksul viiakse nii Jõgeva- kui ka Järvamaal läbi viis ala: täpsusmaandumine dessantvarjuga, täpsusmaandumine sportvarjuga, ujumisvõistlus, orienteerumine ning laskmisvõistlus. Et võistluste sisse jääb ajaliselt ka jaanipäev, siis tutvustatakse väliskülalistele siinset kultuuri ja traditsioone.

Jälgida saab nelja võistlusala

Võistlused avatakse esmaspäeval Puurmani lossi pargis. Kell 12.00 alustatakse Nurmsi lennuväljal langevarjuhüpetega. Sama päeva õhtul kell 16.00 alustavad võistlejad Mustla-Nõmme alal orienteerumisega. Ujumisvõistlus algab teisipäeval kell 15.00 Kamari järvel ning täpsuslaskmine viiakse läbi kolmapäeval Kirna õppekeskuses. Kõikidele võistlusaladele peale laskmise on pealtvaatajad oodatud. Arusaadavatel põhjustel ei saa lubada publikut Kaitseliidu kinnisele territooriumile Kirna õppekeskuses. Võistluskohtadesse juhatavad teeäärtesse paigaldatud CIEP 2011 logoga viidad ning võistluskohtades on pealtvaatajatele mõeldud alad piiratud lintidega, et võistlejatel oleks piisavalt vaba ruumi.

Võistluste korraldajaleitnant Mihkel Haug kinnitas, et eestlased lähevad esikohta püüdma, kuid kerge see neil ilmselt ei ole. “Oleme võistluseks harjutanud. Eesti võistlejad on osa võtnud orienteerumisteisipäevakutest ja -neljapäevakutest, mis on avalikud kõigile tervisesportlastele, lisaks oleme treeninud täpsushüppeid, rääkis leitnant Haug, mööndes, et võistluste favoriidid on portugallased ja prantslased.

Halva ilmaga hüppeid ei sooritata

Langevarjurite võistlusel on kõige olulisemaks faktoriks ilm. Ideaalne ilm oleks 20-25 soojakraadiga, tuul kuni 3 meetrit sekundis. “Ilm on väga tähtis just langevarjuhüpete puhul. Vihmaga ei hüpata. Langevarjuhüpped ei toimu ka dessantvarjudega, kui pilved on madalamal kui 500 m ja tuul tugevam kui 5 m/s, ning sportvarjude puhul, kui pilvisus on madalamal kui 1300 m ja tuul on tugevam kui 8 m/s,” selgitas Mihkel Haug. Juhul, kui võistlusnädalal on ilm väga sobimatu,

“Meile on see võistlus suur väljakutse, sest saame mõõtu võtta sõjaväelastega, kellele langevarjundus on igapäevane töö. Eesti kaitseväes ja Kaitseliidus ei ole professionaalseid hüppajaid, meie jaoks on see rohkem ajaviide ja motivatsioon, võimalus tegeleda nii teenistuses olles kui vabal ajal huvitava spordialaga,” nentis leitnant Haug.

Võistluste ülesannete ülesehitus

Täpsusmaandumine dessantvarjuga

Lennukist hüpatakse välja 300 meetri kõrguselt dessantvarjuga D-6. Ülesanne on maanduda alale mõõtmetega 100×500 meetrit, mille keskele on tõmmatud joon. Eesmärk on dessantvarjuga, mille juhtimine on piiratud, maanduda võimalikult täpselt määratud ala keskjoonele. Oluline on juhendada lendur võimalikult täpselt väljahüppekohta, arvestades seejuures ilmastikutingimusi.

Täpsusmaandumine sportvarjuga

Hüpatakse lennukist 1200 meetri kõrguselt ning seejärel proovitakse maanduda võimalikult täpselt määratud maandumisalale. Maandumisala pundala on 30×30 meetrit, kuid selle keskel on 16-sentimeetrise diameetriga ring, millel omakorda kahesentimeetrise diameetriga keskpunkt, kus on ka elektrooniline mõõteseade, mis registreerib maanduja asukoha ühe sentimeetri täpsusega. Eesmärk on tabada maandudes just

Ujumisvõistlus

Võistlejad läbivad ujudes Kamari järvel tähistatud 200 meetri pikkuse kuue takistusega raja, jalas sõjaväelise taktikavormi püksid ja seljas

Laskevõistlus

Vastavalt Kaitseliidu laskurinormide nõuetele, sooritatakse kaitseväes kasutusel olevatest relvadest võimalikult täpselt mitmesuguseid laskeharjutusi.

Orienteerumine

Tavapärane sportlik orienteerumisvõistlus küllaltki raskel maastikul ja tingimustes.

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus