Selgusid riigieksamite tulemused

Tänaseks on Haridus- ja Noorteamet avalikustanud eksamite infosüsteemis (EIS) sellekevadised gümnaasiumi riigieksamite tulemused. Maakonna koolidel on põhjust nii rõõmustamiseks kui ka analüüsiks.
Riigieksamid on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid, mis tuleb kooli lõpetamiseks sooritada kõigil abiturientidel. Vabatahtlikult võivad riigieksameid sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ja juba varasemalt keskhariduse omandanud inimesed, kellel on riigieksami tulemust tarvis õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.
Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadel samaaegselt kõikides Eesti koolides.
Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10 324 eksamitegijat, kellest 8418 on gümnaasiumiõpilased ja 1524 kutseõppeasutuste õpilased. Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeleeksam. ja 382 on keskhariduse varem omandanud.
Praegu on tegemist riigieksamite esialgsete tulemustega.
Eksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikud analüüsid avalikustab Haridus- ja Noorteamet alles sügisel. Ameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa sõnul ei saanud esimesel koroona-aastal, mil tänavused abituriendid lõpetasid põhikooli, eriolukorra tõttu lõpueksameid korraldada ning seetõttu neil varasemat tõsist eksamikogemust ei olnudki.
„Riigieksamitulemused näitavad, et meie noored on õpihimulised ja võimekad rasketest aegadest hoolimata, ühelgi varasemal aastal riigieksamite korraldamise 27-aastases ajaloos ei ole olnud nii palju maksimumpunte saanud noori, kui sel kevadel.
„Kogunisti 120 gümnasisti said ühel kolmest riigieksamist 100 punkti, neist 108 matemaatikaeksamil,“ rõõmustas Püüa.
Põltsamaa gümnaasiumi direk-
tor Aimar Arula nii rõõmus ei olnud. „Praegu veel ei ole jõudnud täpsemat eksamitulemuste analüüsi teha. Seekord olid nii eesti keele kui matemaatika eksamite tulemused alla riigi keskmist taset. Peame tõsiselt mõtlema, kuidas õpilasi rohkem motiveerida ja õpioskusi arendada,“ sõnas Arula.
Seevastu Avinurme gümnaasiumi direktori kohusetäitja Kristina Pikas oli väga rõõmus. Tänavu lõpetab gümnaasiumi seitse õpilast, neli tegid rahvusvahelise inglise keele eksami ja said selles väga head tulemused.
„Kui läbi aastate eksamitulemusi vaadata, siis just tänavu olid matemaatikaeksami tulemused suurepärased. Üks lõpetaja saavutas matemaatikaeksamil 95 punkti, ka inglise keeles olid tulemused head. Kokkuvõttes olidki meie õpilaste tulemused head ja väga head,“ sõnas Pikas.
Laia matemaatika eksami sooritajaid oli Eestis kokku 4879, nendest maksimumarvu punkte ehk 100 sai eksamil 104 õpilast.
Eksamitulemuste üle rõõmustas ka Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Priit Põdra. „Üldine pilt selle aasta lennust on väga hea ja eksamitulemused on olnud läbi aastate väga head,“ sõnas Põdra.
Jõgevamaa gümnaasiumis oli ka üks lõpetaja, kes sai laial matemaatika eksamil 100 punkti 100-st.
Kui meedias ilmuvad tulemuste järgi koolide edetabelid, siis Jõgevamaa gümnaasiumi puhul tuleb arvestada, et lisas gümnaasiumi lõpetajatele on sekka pandud ka mittestatsionaarse õppe tulemused. Viimati nimetatud õppurid ei ole tänavu keskmist taset oluliselt alla viinud, nad on olnud väga tublid. Kooli siseselt toimub põhjalik eksamitulemuste analüüs eraldi statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe osas.
Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi lõpetab tänavu viimane lend, neli õpilast. Õppejuht Aive Jõessari sõnul olid õpilased tublid, pingutasid ja tegid eksamid ootuspäraselt hästi.

TIINA SÄÄLIK

blog comments powered by Disqus