Selgusid rahvusvahelises noorteprojektis osalejad

Kolmapäeval ja neljapäeval peeti Kuremaal Jõgevamaa noorte seminar, kus osalejad pidid tõestama oma koostöövalmidust, head suhtlemisoskust ning aktiivsust. Parimad neist saavad osaleda sel aastal käivituvas rahvusvahelises programmis “Fööniks tõuseb tuhast“.

Jõgevamaa Koostöökoja poolt Leader-projekti raames korraldatud seminaril “Fööniks alustab“ osales kakskümmend üheksa hakkajat Jõgevamaa noort. Kaks päeva kestnud ürituse jooksul tuli neil täita kümmekond erinevat ülesannet. Iga ülesande tarvis loositi uued meeskonnad, kuid punktiarvestust peeti individuaalselt. Sel viisil said noored näidata oma kohanemisvõimet, suhtlemisoskust erinevate isiksustega, koostöövalmidust.

“Fööniks alustab” oli teadlikult planeeritud koolivaheajale, sest esiteks on siis noortel vaba aega, teiseks otsiti  just aktiivseid inimesi. Laisad ja asjast vähe huvitatud ei raatsi oma õppetööst vaba aega taolistele üritustele kulutada. Kahepäevane laager annab aga ettekujutuse, kuidas noored käituvad võõras keskkonnas ja kuidas peetakse end üleval kodust eemal.

“Nii saame me aimu, missuguste noortega on meil tegemist ning ka osalejad ise tajuvad, millega on neil edaspidi pistmist,” selgitas koostöökoja juhatuse liige Pille Tutt, tunnistades, et kahe laagripäeva jooksul ei sujunud kõik ideaalselt.

“Tuli ette igasuguseid ootamatusi — nagu elus ikka. Iseenesest oli see hea näitaja, sest kui kõik oleks olnud perfektne ja toiminud nagu kellavärk, oleks see tekitanud teatavat hirmu edasiste ebaõnnestumiste ees,” lisas ta. 

Kodukohatutvustus tantsu abil

Seminari esimene ülesanne oli oma kodukoha inglisekeelne tutvustus, mis tuli neil eelnevalt kodus ette valmistada. Mingeid täpsustavaid juhiseid selleks ette ei antud. Ülesande lahendasid noorterühmad väga erinevalt. Mõned neist kasutasid kõikvõimalikke tehnilisi lahendusi, sealhulgas slaidiesitlust ning videopilti.

Üheks omanäolisemaks oli Jõgeva Gümnaasiumi noorte tutvustus, milleks kasutati tantsu. Palamuse noored olid viinud läbi küsitluse Tartus, kus sealsetelt inimestelt uuriti, mida nemad Palamusest teavad.

Ühiselt arutati seminaril läbi ka Jõgevamaaga seotud probleemid. Üheks põhimureks oli siinne noorte äravool. Osalejad ise tunnistasid, et elaksid, õpiksid ja töötaksid hea meelega oma kodukohas, kuid võimalused selleks on kesised. Töökohti on vähe ja edasiõppimise võimalused on peaaegu olematud. Veel toodi välja, et ühistransport Tartu suunas on puudulik. Kui busside sõidugraafik oleks naabermaakondade suunal paremini organiseeritud ning piletihinnad mõistlikud, ei oleks noortel elluastujatel tarvis elukohavahetusele mõelda.

Noorte koordinaator Valdi Reinas kinnitas, et aktiivsusest seminaril osalejatel puudu ei tulnud. “Olen osalejatega väga rahul, kõik olid äärmiselt tublid,” kiitis ta noori.

Ka Palamuse kandi poiss Valdor Reigo oli seminariga äärmiselt rahul. “Meeskonnatöö erinevates rühmades sujus ning alati jõudsime kompromissini kiiresti. Vaidlusi ja erimeelsusi meeskonnas ei tekkinud.”

Siiski nentis koordinaator Reinas, et need, kes seminari tööst eriti aktiivselt osa ei võtnud, said ka ise kahe päeva jooksul aru, et see projekt pole nende jaoks. 

Finaalüritus Jõgevamaal

Tegemist on rahvusvahelise programmiga, oluline oli inglise keele oskus. Korraldajad tunnistasid, et noorte keeleoskus on väga hea ning igapäevastes olukordades saadakse sellega hästi hakkama. Seminari ühes inglisekeelses ülesandes tuli näiteks lahendada olukord, kus oli tarvis kutsuda kiirabi.

Kahe päeva ning ligi kümne ülesande kokkuvõttes valiti välja kakskümmend paremat noort, kes kahe aasta jooksul saavad osa võtta mitmetest rahvusvahelistest üritustest Soomes ja Rootsis koos võõrustajariikide noortega.

Sel suvel osalevad väljavalitud Rootsis 24 tunni festivalil, järgmisel aastal võetakse osa Lapimaal läbi viidavast ellujäämisõppusest. Projekt lõpetatakse järgmisel aastal Jõgevamaal.

“Ürituse sisu kohta saame praegu öelda vaid seda, et tulilind põleb tuhaks ja see, mis tuhast tõuseb, sõltub Jõgevamaa aktiivsetest noortest,” tõdes koostöökoja tegevjuht Aive Tamm. Lisaks üritustele naaberriikides, osalevad välja valitud noored lähima paari kuu jooksul Jõgevamaa Koostöökoja tänavuse arengukava koostamisel. Aive Tamm on väga tänulik ettevõtetele ja asutustele, kes ulatasid ürituse korraldamisel oma abikäe.

iii

EILI  KOITLA

blog comments powered by Disqus