Selgusid paremad istumisaluste kavandid

Tuleva-aastase noorte laulu- ja tantsupeo „Maa ja ilm“ visuaalse külje kujundamine on teatavasti usaldatud noortele endile. Peole sobivate kujunduselementide leidmiseks haridus- ja teadusministeeriumi ning Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt välja kuulutatud konkurssidest, mis kannavad koondnimetust „Ehe maa ja ilm“, on esimesena lõpusirgele jõudnud istumisaluste kujundamise konkurss.

Maakondlikule konkursile esitati 42 tööd kolmest koolist: Jõgeva Gümnaasiumist, Põltsamaa Ühisgümnaasiumist ja Kiigemetsa Koolist. Kui I-IX klasside vanuserühma lastelt laekus töid päris palju, siis gümnaasiumiastme õpilastelt tuli neid napimalt ning kolmas, tudengite ja huvikooliõpilaste kategooria jäi üldse esindamata.

Noortepeo loomekonkursside tööde hindamiseks moodustatud maakondlik komisjon, millesse kuuluvad maavanem Viktor Svjatõšev, maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Tiina Tegelmann, maakonna rahvakultuurispetsialist Pille Tutt, Jõgeva kunstikooli juhataja Anne Nurmik, Kiigemetsa Kooli õpetaja, keraamik Meedi Ümar, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad Eve Oro ja Urmas Kuusik ning Põltsamaa Käsiteokoja perenaine Katre Arula, tegi oma otsuse selle kohta, missugused tööd üleriigilisse vooru saata, üleeile.

I-IX klasside vanuserühmast pääsesid edasi tööd märgusõnaga „Päikeseloojang“, „Silm“, „Pink“, „Sall“ ja „Hall“. Gümnaasiumiastme vanuserühmast otsustati aga lubatud viie töö asemel saata edasi ainult üks — see, mis kandis märgusõna „Risttee“.

Paraku pole nimetatud tööde autorite nimesid ja koole, milles nad õpivad, võimalik siinkohal avalikustada, sest konkursi reglement näeb ette, et nii maakondlik kui ka üleriigiline komisjon hindavad anonüümseid töid ning autorite kohta käivaid andmeid sisaldavad ümbrikud avatakse alles siis, kui üleriigilise konkursi paremad selgunud. Nüüdseks ongi meie maakonna paremad tööd juba Tallinna jõudnud ning üleriigiline komisjon peaks langetama oma otsuse homme.

„Maakondliku komisjoni arvates olid meie õpilased päris hästi järginud konkursi korraldajate soovitusi värvikasutuse ning kujundite selguse ja efektsuse osas,“ ütles Tiina Tegelmann.

Peo kujunduselementide puhul soovitatakse tulenevalt peo nimest kasutada nimelt maa ja ilma värve ehk pastelsemaid, taimedega värvitud lõnga meenutavaid toone, samuti taevatoone. Et istumisaluseid toodetakse tööstuslikult suure partiina, siis võeti hindamisel arvesse mitte ainult kavandi ilu ja efektsust, vaid ka teostatavust.

Istumisalused saavad kõik peokülastajad piletiga kaasa. Neid läheb teatavasti vaja selleks, et vaatajad tantsupeo ajal laululava betoonastmetel istuda saaksid: ka tantsupidu peetakse seekord ju lauluväljakul.

Peatselt peaks siis selguma, kas mõni meie maakonnast edasi saadetud kavand ka üleriigilisel konkursil auhinnakohale tõuseb. Lähiajal on täitumas ka järgmiste noortepeoga seotud loomekonkursside maakonnavooru tähtajad. 20. jaanuariks tuleb esitada laulu- ja tantsupeo rongkäigu pea kujundusideed, 1. veebruariks tööd kunstivõistlusele „Väikese inimese maailm“, 14. veebruariks puhkealade kujunduselementide kavandid, 2. maiks aga võistlustööd konkursile „eesti-oma-ehe“. Lisaks sellele on käimas veel konkurss, mille tulemusena peaks valmima peorongkäigu Jõgevamaa kolonni kujunduskontseptsioon. Nii et võimalusi oma häid ideid välja pakkuda on veel palju.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus