Selgusid Hansapanga konkursi ?Terve ja tugev perekond” võidupered

 

Konkursile laekunud avalduste esimese hindamisvooru viis

 läbi Hansapanga ja Arno Tali Sihtkapitali komisjon, kuhu olid kaasatud ka valdkonda tundvad spetsialistid. Lõppvaliku langetasid Hansapanga piirkonnajuhid koos kohaliku omavalitsuse haridus- ja sotsiaaltöötajatega.
Perede hindamisel võeti arvesse laste osavõttu huvitegevusest, nende saavutusi ja õppeedukust. Samuti laste arvu peres ning vanemate aktiivsust lastega tegelemisel. Eelistatud olid pered, kes soovisid stipendiumi kasutada laste huvitegevuse ja õppetingimuste arendamiseks.

“Rõõm on tõdeda, et tegusatest lasterikastest peredest Eestis puudust pole. Vaid veidi pealehakkamist jääb ehk vajaka enda saavutuste esile toomisel, sest ankeete oli eelmiste aastatega võrreldes pisut vähem,” ütles Hansapanga kommunikatsioonijuht Ando Noormets. Tänavusel konkursil osales 121 peret.
Hindamiskomisjoni kuulusid Hansapanga kommunikatsioonijuht Ando Noormets, Arno Tali Sihtkapital esindaja Annika Poldre, Unicef Eesti president Elle Kull, Lasterikaste Perede Liidu esimees Kalmer Hütt ning Lastekaitse Liidu juhatuse liige Elmar Nurmela.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus