Selgusid aasta õppija, koolitaja ja koolitussõbralikumad organisatsioonid

Koolitussõbralikus lasteaias Mari toimib järjepidev koolituse planeerimine alates 2000. aastast. Koolitusplaan hõlmab kogu lasteaia personali arendamist, õpetajate erialast täiendkoolitamist, õpetajaabide ja köögipersonali hügieeni ja toitlustamisalast koolitamist. Töötajate enesetäiendamist peetakse nende arengu loomulikuks osaks ning seda soodustatakse. Lasteaias väärtustatakse meeskonnatööd ning viiakse töötajatega läbi arenguvestlusi. Aasta õppija Tarvo Sulg jätkas oma poolelijäänud õpinguid Paide Täiskasvanute Gümnaasiumis ning lõpetas selle pere kõrvalt väga heade tulemustega, hetkel õpib keeltekoolis ning on asutanud oma firma, andes tööd paljudele teistelegi. Tarvo eestvedamisel alustas ja lõpetas keskkooli ka tema töökaaslane. Tarvo plaanib asuda õppima Tartu Ülikooli. Aasta koolitaja Heiki Kiidli on Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor, kes tegutseb koolitajana juba 1998. aastast. Ta on aktiivne täiskasvanuhariduse ja sellealase koostöö arendaja ning koolituskursuste korraldaja ja läbiviija. Koolitussõbralikus Rõuge vallas aidatakse kaasa nii külainimeste kui ettevõtjate koolitamisele. Marika Parv, MTÜst Kodukant Võrumaa kirjutas valda kandidaadiks esitades, et valla areng on see, mis näitab kuidas suhtutakse inimesse ja elukeskkonda. “Kui ei kardeta kulutada raha koolitustele, siis on ka tulemused kiired tulema. Rõuge valla külad on Võrumaa tublimad nii projektikonkurssidel kui ka oma arengukavade koostamisel,” kirjutas Parv. Kõigis maakondades valiti aasta õppijad ja koolitajad ning koolitussõbralikumad organisatsioonid ja omavalitsused, mis esitati üle-eestilisteks kandidaatideks. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus