Selgituseks Mustvee linnavolikogu liikmetele

Eesti ajakirjandust reguleerib ajakirjanduseetika koodeks. Selles on kirjas, et demokraatliku ühiskonna toimimise eeltingimus on kommunikatsioonivabadus ning et ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.

Kolm Mustvee linnavolinikku leiavad, et on üsna tavatu, kui linnapea oponeerib järjekordselt artiklile, mis nägi ilmavalgust samas Vooremaa numbris.

Head Mustvee linnavolinikud! Linnavolikogu liikmetena oleks teil tõepoolest viimane aeg teha endale selgeks demokraatia toimimise põhitõed! Ei ole Vooremaa toimetus ega peatoimetaja ainuisikuliselt välja mõelnud seda, et ametiisik, keda kritiseeritakse, saab samas õiguse ka omapoolseteks selgitusteks ja täpsustusteks. Seda sätestab Eesti ajakirjanduse eetikakoodeks, millega saab tutvuda ajalehtede liidu kodulehel www.eall.ee. Kui lugupeetud linnavolinikel pole mingil põhjusel ligipääsu internetile, siis võin eetikakoodeksi teksti välja printida ja neile selle postiga saata.

Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna lõpetanuna ning Academia Peegeliana aukoodeksile alla kirjutanuna olen ma võtnud kohustuse austada Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksit. Minu jaoks on see sama, mis arstidele Hippokratese vanne.

HELVE LAASIK, Vooremaa peatoimetaja

blog comments powered by Disqus