Selgitati parimad indiacamängijad

Indiaca on mäng, mida mängitakse spetsiaalse sulgedega varustatud palliga. Mängureeglid sarnanevad võrkpalliga, aga mitte täielikult: erinevused on mängijate arvus, platsi mõõtmetes, võrgu kõrguses ja muus sellises. Mäng ise on võrkpallist vaatemängulisem ja sobib hästi erinevas vanuses ja erineva treenitusega inimestele.

Jõgeval peetud turniiril osales neli võistkonda: Sadukülast, Lustiverest, Põltsamaalt ja Palamuselt. Iga-aastase indiacaturniiri võitis Palamuse klubi võistkond. Laagri korraldajaks olid Jõgeva Gümnaasiumi noored, samuti osales laagris ka Jõgeva Ühisgümnaasiumi klubi.

Laagris aga mõistagi vaid ei sporditud, vaid sai osaleda ka töötubades, vaadata filme, samuti andis kontserdi Jõgeva Gümnaasiumi õpilastest koosnev punkbänd Kapten Missoni Maleklubi.

Jõgeva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog ning 4H klubi juhendaja Ilmar Pajumägi ütles, et bänd tahtis ise esinemiskogemusi saada. Pajumägi sõnul saavutati bändiga kokkulepe: nad said kutsuda kaasa elama ka oma fänne. “Noortele kontsert meeldis, samas möödus see väga mõnusalt ja rahulikult. See näitab, et selliseid üritusi on vaja,” ütles Pajumägi.

Ka Jõgevamaa 4H Jõgevamaa piirkonna koordinaator Evi Rohtla ütles, et kuigi täiskasvanute kõrvadele oli noortebändi muusika natuke raske taluda, ei tehta üritusi juhendajatele, vaid noortele. Kõige olulisem on see, et noored ise koosolemisest mõnu tunnevad.

Töötubades said noored valmistada vahtkummist multifilmitegelasi “Käsmu-Kallesid”, samuti maaliti särkidele pilte ning õpiti valmistama nahkehteid. Indiaani töötoas, mida Ilmar Pajumägi ja tööõpetuse õpetaja Urmas Mikko kahasse juhendasid, käisid poisid õues jälgi otsimas. Õpiti ka algeliste vahenditega tuld tegema ja onni ehitama. Edaspidi on plaanis korraldada ka eraldi indiaani-laager.

Pajumägi sõnul said Jõgeva Gümnaasiumi 4H-klubilased ürituse organiseerimisega hästi hakkama, seda enam, et neile oli see esimene kogemus. Samas peaks järgmine kord korraldusmeeskond suurem olema, et kõik veel paremini ja huvitavamalt sujuks.

Jõgevamaa piirkonna 4H koordinaator Evi Rohtla ütles, et ühised kokkusaamised korraldatakse peamiselt laagrivormis. Need toimuvad erinevates paikades ja koolides, et noortel huvitavam oleks ja nad ürituste korraldamise ja läbiviimise tarvis kogemusi saaksid.

4H on nii maa- kui linnanoori ühendav organisatsioon, kuhu Jõgevamaalt kuulub umbes kakssada noort seitsmest koolist. Tegemist on rahvusvahelise noorteorganisatsiooniga, millel on liikmeid rohkem kui kaheksakümnes riigis. Eestis tegutseb klubi juba viisteist aastat.

Organisatsiooni nimi 4H viitab neljale harjumusele. Need on: hoida sõpru, järgida tervislikke eluviise, hoida kodukohta ja õppida tegutsedes.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus