Seitsme välisriigi noored lustisid Palamuse klaasikojas

Projekti eestvedajaks on Triin Paavel, kes on ise osalenud mitmetes rahvusvahelistes noorte projektides Rootsis ja Inglismaal. Seekord otsustas piiga korraldada ise samasuguse ürituse Eestis, et välismaa noored saaks aimu, millega tegelevad meie maa- ja linnanoored. Külalised saabusid Portugalist, Rootsist, Itaaliast, Lätist, Poolast, Inglismaalt ja Norrast, nende keskmine vanus oli kakskümnend aastat.

Tund koolimuuseumis tekitas elevust

Üritus toimus Palamusel ja Tartus 23.-27. märtsini. Palamusel viibisid noored ühe päeva ? kolmapäeva. Pärastlõunal einestasid nad koolisööklas, kus neile toit väga maitses. Lisaks soovisid nad teed ja kohvi nagu nende maades kombeks. Inglased soovisid näiteks piimaga teed.

Seejärel külastasid nad Palamuse Klaasikoda, kus sellel nädalal on õpilastel olnud võimalus veeta oma vaba aega käsitööd tehes. Klaasikojas tegid noored vitraa˛e ning see pakkus neile huvi. Omatehtud klaasmosaiigid said külalised kätte reede hommikul Tartus, kuhu need neile selleks ajaks järele viidi.

Pärast käeharjutamist jalutasid külalised Palamuse vahel, giidiks Tiiu Lind, kes tutvustas neile mitmeid aleviku vaatamisväärsusi. Ekskursioon lõppes tunniga kihelkonnakoolimuuseumis, kus noored said tunnistuse oma sealviibimise kohta ning allkirjastasid selle ehtsa sule ja tindiga.

Kõike tehti rõõmsalt kaasa

Korraldajad lootsid, et selle üritusega muutuvad kohalikud noored aktiivsemaks ning noorteklubi hakkab tegutsema uue suunaga, aga seda ei juhtunud, kuna noorteklubiga seotud inimesed saabusid kohale alles disko alguses. Diskot tegi DJ KarmT.

Oodati, et saabuvad kohale ka maakonna teiste noorteklubide esindused, aga seda ei juhtunud. Nimelt õpivad paljud klubi liikmed lõpuklassides ning ka ülikoolide lahtiste uste päevad sattusid Palamuse üritusega samale päevale.

Ka kohalikke noori, kes koos välismaalastega lustisid ning lõbusalt aega veetsid, oli võrdlemisi vähe kodunt välja tulnud. Alustuseks toimusid mitmesugused tutvumismängud, hiljem jagunes seltskond kolmeks rühmaks.

Vahelduseks puhati ning lavale astus Kärt-Katrin Kull, kes esitas mitu laulu nii inglise kui eesti keeles, saates end ise klaveril. See etteaste meeldis külalistele väga.

Merli Jallakase käe all õpiti selgeks kaks line-tantsu. Kogu saalis viibiv seltskond tantsis rõõmsalt kaasa, vahepeal läksid külalised lausa üleannetuks.

Tants jätkus kohaliku ansambli S.p.N saatel. Bänd meeldis noortele üliväga ning oli kuulda nende lõbusaid ovatsioone, vahepeal näis, et välismaalased üritasid ka kaasa laulda.

Avardada silmaringi ja avastada uut

«Kahjuks oli meie noori programmi alguses väga vähe kohal, kõik tulid platsi disko ajaks. Üldiselt jäi üritusest väga positiivne mulje. Kõik tegid kõike ise,» rääkis Merli Jallakas, kes igapäevaelus on inglise keele õpetaja ning tegeleb aktiivselt ka line-tantsuga.

«Ma vaatasin mõnusa tundega saalis lustivaid noori, eriti välismaalasi, kes suutsid meie noori kaasa haarata. Võõramaalased on avatmad. Mängud, kus olid segamini kohalikud ning külalised, sidusid kõiki, justkui oleks nende vahel positiivne laeng. Kui on tegemist ainult meie rahvaga, kipuvad kõik ütlema, et «oh, ma ei viitsi». Ka tantsude ajal oli näha, kuidas kõik läksid kaasa ning suhtlesid avatult,» jagas Merli muljeid.

Palamuse Gümnaasiumi huvijuht Tiina Luige tõdes, et ehkki ürituse algne idee oli teine, läks see korda ning oli kasulik kõigile.

Merli jutust jäi kõlama mõte, et taolised ettevõtmised on kasulikud kõigile, sest annavad võimaluse suhelda avatumalt nii välismaalastega kui omavahel.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus