Seitse uut koolitatud külaliidrit

 

Liivi Lomp Jõgeva valla Siimusti külast, Virve Etulaid Pajusi valla Tapiku külast Helgi Raudmäe Pala külast, Jane Pajupuu-Kanter Umbusist, Eha Leppik Voorelt, Taimi Peetsalu Tabivere vallast Koogilt ja Maris Kaasik Torma vallast Kantkülast olid need, kes 2004. aasta detsembril alanud koolitusega “Säde küladesse” sedakorda lõpule jõudsid.

Kodukülaga kooskõlas

“Nad kõik on oma külas nagunii tuntud inimesed, aga eks ametlik tunnistus annab julgust ja rohkem õigust asju ajada,” arvas Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise Kodukant Jõgevamaa koordinaator Pille Tutt. Kõik seitse said võimaluse koolitusel osaleda maakonna Kodukandi ühenduse juhatuse soovitusel.

Teadmisi saadi koolituselt erinevates valdkondades, alates sellest, kuidas luua külaaktiivi kui meeskonda ja ette valmistada ühisüritusi kuni artikli kirjutamiseni küla- või vallalehte. Saadud teoreetilised teadmised tuli pärast seda ka kodutööna läbi teha ehk oma külas praktiliselt ellu viia. Vahekokkuvõtteid tehti projektist Eesti külade VI maapäeval 21. – 23. juulil Pärnumaal Lepaninal, milles osalesid ka jõgevamaalased.

Projekti üldeesmärk oli toetada maapiirkondade arengut ja sellesse rohkem kaasa haarata kohalikke inimesi. Erilist tähelepanu sooviti osutada elukvaliteedi tõstmisele just keskustest kaugemale jäävates külades. Kõige lihtsamalt äraseletatuna tähendab eespool öeldu vahest lõpptulemusena kohapeal külaseltside ja seltsingute loomist ja senistele uue suuna andmist ning seeläbi kohaliku elu elavdamist.

Nüüdseks ongi loodud külaseltsingud Tapikul Virve Etulaidi, Palal Helgi Raudmäe ja Kantkülas Maris Kaasiku eestvõtmisel. Samuti on Umbusi küla Janne Pajupuu-Kanteri tegevuse tõttu elujõudu juurde saanud. Siimustis on Liivi Lomp suutnud senise haridusseltsi tegutsemist laiemalt külaliikumisega ühendada. Eha Leppik on ärgitanud ühistegevusele Voore küla ning Taimi Peetsalu haaranud uute algatustega Koogi küla rahvast. Et koolitusel oli võimalus saada ka põhjalikumaid oskusi projekti kirjutamiseks, kasutaski Taimi Peetsalu soodsat võimalust, et esitada Hollandi saatkonna programmile oma küla puudutav projekt.

Kodutööd ja projektid jätkuvad

Kuigi koolituse osa projektis “Säde küladesse” on nüüdseks lõpule jõudnud, kestab projekt veel edasi kuni 2006. aasta jaanuari lõpuni. Jätkatakse mitmesuguste infopäevade korraldamist. Ilmumist jätkab ka sama projekti käigus alguse saanud üle-eestiline ajakiri “Kodukiri”, mida seni on välja tulnud viis numbrit. Ajakirja septembrikuu numbris oli juttu ka meie maakonna Tapiku küla tegemistest, järgmisest numbrist peaks saama lugeda Pala külast.

Paralleelselt eelkõige algajatele külaliidritele ette nähtud koolitusega, keda üle Eesti oli kokku 124, said sama projekti käigus koolitust ka kõikide maakondade koordinaatorid, nende seas ka Pille Tutt Jõgevamaalt. Läbitud koolituse tulemusena anti koordinaatoritele ühtlasi vastavad paberid, mille põhjal nad on tunnistatud külaelu arendamise konsultantideks.

See, mis külaliidrid lõppenud koolitusel grupitööna üheskoos ja üksteist analüüsides läbi tegid ning seejärel koduülesandena oma külas edasi arendasid, andis asjaosalistele kahtlemata teadmiste kõrval esinemisjulgust ja otsustavust n-ö härjal sarvist haarata. Siis ehk jõuab tõepoolest säde küladesse. Ja sädemest teatavasti peaks ükskord ka  leek tõusma, et selle paistel elu maal valgemaks ja helgemaks saaks.   

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus