Segadused veeteenuse arvestamisel

Täpsemalt seisab kirjas järgmine:

?Kuna veevärgiteenuse osutamise ja arvestamise aluseks olevad lepingud Jõgeva linna kortermajadega on sõlmimata (lepingud on OÜ Jõgeva Vesi poolt välja saadetud 11. novembril 2004, 09. detsembril 2004 ja 28. jaanuaril 2005, kuid pole meile tagastatud), ei saa OÜ Jõgeva Vesi väljakujunenud veeteenuste arvestamise korra alusel kindlustada ettevõtet ega tarbijaid rahuldavat tulemust.

Lähtudes sellest ja ?Ühisveevärgi ja ?kanalisatsiooni seaduse? §8 p3 ja p5, §13, §15 p1; ?Jõgeva linna ühisveevärgi ja ?kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskirja? p1.7.1, p3.3.1; ?Korteriomandiseaduse?§13 p1 arvestame alates 01. Veebruarist 2007 veeteenuse tarbimist järgnevalt:

Kasutatud teenus mõõdetakse kinnistu (elamu) veemõõtja järgi ja jagatakse tarbijate (kinnistu kaasomanike) vahel võrdeliselt nendele kuuluva kaasomandiosa suurusega. Selline arvestus toimub kuni lepingute sõlmimiseni, mille järel on korteriomanike koosolekul ?Korteriomandiseaduse? järgi võimalus muuta teenuste jaotamise korda.?

?Sellise kirja saatmine OÜ Jõgeva Vesi poolt korteriomanikele on ennekuulmatu ja segadust tekitav,? kirjutab Aia 29 elanik Helmut Ilves, kes tõi eile toimetusse avaliku kirja OÜle Jõgeva Vesi ja Tarbijakaitseametile. ?Korteriomanikele pole OÜ Jõgeva Vesi poolt kunagi saadetud mitte mingisuguseid lepinguid ja kui keegi muu ametkond on jätnud OÜga Jõgeva Vesi lepingud sõlmimata, siis langeb vastutus neile, mitte aga korteriomanikele.

Oma kirjaga aga ähvardab Jõgeva Vesi kehtestada tarbitud vee arvestamise korterite suuruse järgi, jättes sellega arvestamata nende endi poolt plommitud veemõõtjate näidud ja seda veel tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2007.?

Kuigi Jõgeva Vee poolt korteriomanikele läkitatud kirjal seisab märge, et selle koopiad on saadetud ka enamiku Jõgeva korterelamute valitsejale, ASile Jõgeva Elamu ja Jõgeva linnavalitsusele, väitis ASi Jõgeva Elamu juhataja Roman Babt?enko üleeile, et nemad sellist kirja posti teel saanud pole, küll aga tõi kirja näidise neile üks paljudest ärritatud korteriomanikest.

Ülekulu kurja juur

Korteriomanikele seesuguste kirjade saatmist nimetas Babt?enko pehmelt öeldes sigaduseks ning klientide häirimiseks.

?Kui Jõgeva Veel ka on seaduse järgi õigus nõuda vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise arvestamise senise korra muutmist, siis oleks asja tulnud ajama hakata varem ja soovitavalt meiega, mitte ajada kõiki korteriomanikke ärevile ning panna nad olukorda, kus nad enda kaitseks midagi ette võtta ei oska,? ütles Babt?enko. ?Nad on ju paigaldanud endale veemõõturid ja püüdnud säästlikult vett tarbida, aga nüüd selgub, et kõigest sellest pole mingit abi.?

Kui majade üldveemõõtjad näitaksid täpselt sellist veekulu, nagu kõigi korterite veemõõtjad kokku, polekski võib-olla probleemi. Paraku on näitudes mõnikord päris suured vahed. Mõnes majas ulatub vee ülekulu 300 kuupmeetrini kuus. Just selle ?ei-kellegi-kulu? kinnimaksmise viis pahandust tekitabki. Eriti kannatavad uue korra läbi need, kes üksi suurel elamispinnal elavad, ning need, kes pikemalt kodunt eemal viibides vett ei tarbi.

Jõgeva Elamu juhataja sõnul saatis Jõgeva Vesi tõesti üle kahe aasta tagasi välja nende ja kortermajade vahel sõlmitavate lepingute tekstid, aga kuna need polnud Jõgeva Elamule vastuvõetavate tingimustega, nendepoolsed parandusettepanekud polnud aga omakorda meeltmööda Jõgeva Veele, jäi asi soiku ning asjad kulgesid rahulikult vanaviisi edasi. Päevapealt olukorda muuta on aga väga keeruline.

?Selleks, et Jõgeva Veega leping sõlmida, tuleb kokku kutsuda majaelanike koosolek,? ütles Jõgeva Elamu jurist Merike Valgmäe. ?Paraku näitavad meie kogemused, et umbes 80 elamus, mille valitsejad me oleme, saab üldkoosolekutega n-ö ringi peale mitte kiiremini kui nelja kuuga, sest eriti suuremates majades ei tule esimesel korral kindlasti kvoorum kokku.?

Jõgeva Elamu esindajad avaldasid arvamust, et kirjad saadeti korteriomanikele n-ö vastuaktsioonina: Jõgeva Elamu oli nimelt hakanud Jõgeva Veelt nõudma, et nad laseksid taadelda kõik majade üldveemõõtjad, mis ammu taatlemata. Samuti arvasid nad, et kirju laiali saates loodetakse Jõgeva Elamule korteriomanike kaudu survet avaldada ning saavutada kiire ja Jõgeva Veele soodsatel tingimustel lepingute sõlmimine.

Kummal õigus?

OÜ Jõgeva Vesi juhatuse esimees Lembit Kabral seevastu väitis, et nemad lähtusid kirju saates üksnes seadusest.

?Kuna seadused ning neist tulenevalt omavalitsuse poolt kehtestatud eeskirjad on muutunud, siis ei saa me teenuse tarbimise üle arve pidamist senisel viisil, st iga korteriomanikuga eraldi, jätkata: me rikuksime nii seadust,? ütles Lembit Kabral. ?Meie peame seaduse järgi teenuse tarbimist arvestama just sellisel viisil, nagu kirjas öeldud. Juhul muidugi, kui korteriomanike üldkoosolek ei otsusta veekulude jaotamist viisil, mis neile õiglasem tundub. Üldkoosoleku peaks saama ju mõne päevaga kokku ning kui volitatud esindaja valitud, ei peaks lepingu sõlmimine ka üle kahe päeva aega võtma. Nii et veebruarikuu eest arvete esitamise ajaks saaks asja hea tahtmise korral juba aetud.?

Lembit Kabrali meelest on Jõgeva Elamu ise lepingute sõlmimise asjad ripakile jätnud ning pole reageerinud ka Jõgeva Vee korduvatele meeldetuletustele.

Eile Tallinnas viibinud Jõgeva abilinnapea Aare Olgo ütles telefonikommentaaris, et Jõgeva Elamu juhataja Roman Babt?enkoga põhjalikumalt asja arutamata ei oska ta öelda, kumma firma poolel praegu õigus on.

?Esmapilgul tundub, et Jõgeva Vesi on käitunud seaduslikult,? ütles Aare Olgo. ?Aga samas pean tunnistama, et selliselt sõnastatud kirjast poleks ka mina päris adekvaatselt aru saanud ? eriti juhul, kui mul kõiki seadusi kirja lugedes kõrvale võtta poleks. Aga reedel saame Jõgeva Elamu juhatajaga kokku ning siis saan asja täpsemalt kommenteerida.?

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus