Seaduste õppimine ei tarvitsegi olla igav

Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli tänavusuvisel lõpuaktusel said kooli lõpetajate kõrval tunnistused kätte ka need, kes tegid lõppenud õppeaastal läbi Tartu Ülikooli kaugkoolituskursus “Majandusõigus I”. Selliseid inimesi oli ühtekokku kuusteist.

Majandusõiguse aluseid oli võimalik kõigil huvilistel õppida tänu projektile „TÕRVIK: täiskasvanud õppijate regioonidevaheline interaktiivne kogukond“, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Sihtasutus Innove ning milles osales teisigi Eesti koole. Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis sai kursuse „Majandusõigus I“ läbimise kohta tunnistuse samuti 16, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis 11 õpilast. Kaugkoolitusena oli veel võimalik õppida eraisiku finantsplaneerimist, organisatsiooni projektipõhist rahastamist ning majandusarvestust. Projekti Jõgeva-poolne koordinaator oli Sirje Saarmann.

„Algul kartsime, et huvilisi ei ole, sest õpilased ei taha endale lisakoormust võtta, ent kartus osutus asjatuks,“ ütles Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis sekretärina töötav Heili Miku, kes ka ise kursuse läbi tegi. „Et kaheteistkümnenda klassi õpilaste jaoks oli kõige olulisem kooli lõpetamine, tulid majandusõiguse kursusele põhiliselt XI klassi, aga ka mõned X ja IX klassi õpilased.“

Seos eluga

Õpinguid alustas tegelikult suisa 20 inimest, ent kõik ei jõudnud finišisse. Kui majandusõiguse kursuse lõpetanute fotot vaadata, siis torkab silma, et enamik neist on naissoost. Aga eks ole naised meil ka muidu teadmiste omandamisel meestest agaramad.

Majandusõiguse loenguid luges Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis Merle Eamets.

„Tema juhendamisel saime ülevaate majandustegevuse tehingutest, võlaõiguse alustest ning majandusõiguse tsiviilõiguslikest alustest,“ ütles Heili Miku. „Näiteks õppisime koostama üürilepingut ja töölepingut ning tundma tarbija ja müüja õigusi ja kohustusi.“

Heili Miku sõnul olid majandusõiguse loengud huvitavad mitte ainult tänu heale lektorile, vaid ka tänu sellele, et õppuritel, kes tegutsevad eri elualadel, oli ka endal otse elust võetud näiteid tuua — nii tööandja poole liigselt kaldu töölepingute kui ka tarbija õiguste rikkumise kohta.

„Seaduste õppimine võib tunduda igavana, aga kui värsked teadmised kohe igapäevaeluga seostuvad, siis on asi tegelikult väga huvitav. Ja kasulik peale selle,“ ütles Heili Miku.

Kursus andis 4,5 ainepunkti

Ehkki kursuslastel kohalkäimise kohustust otseselt polnud, sest õpe põhines eelkõige iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl õppejõuga, käisid kursuslased tegelikult siiski üsna aktiivselt loengutel. Ju siis tundus ühiselt probleemide läbiarutamine huvitavam kui kodus üksi pusimine.

Peale eluks kasulike teadmiste ja huvitava õppejõu meelitasid inimesi majandusõigust õppima võib-olla ka need 4,5 ainepunkti, mille kursuse läbimine andis. Kõrgkooli ust need küll kellegi ees ei ava, ent kui keegi tänu oma tublidusele kõrgkooli sisse saab, siis kuluvad juba „tagataskus“ seisvad ainepunktid seal marjaks ära. Olulisemad on siiski eluks kasulikud teadmised, mis keskhariduse omandamise kõrvalt kätte saadi. Kusjuures täiesti tasuta.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus