Schengeni-teemaline koolitus politseiametnikele

28.?29. juunil toimus Tartus kahepäevane Schengeni-teemaline koolitus Lõuna Politseiprefektuuri töötajatele. Tartu koolitusel osalesid Jõgeva-, Põlva- ja Tartumaa korravalvurid. Samasisuline õppus Valga-, Võru- ja Viljandimaa ametnikele viidi läbi 26.?27. juunil Valgas. Sellesisuline koolitus viiakse ühtekokku läbi viies Eesti linnas. Toimunud on see juba Jõhvis, ees seisavad loengud veel Tallinnas ja Pärnus.

Koolituse läbiviijateks olid spetsialistid erinevatest Euroopa riikidest: Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Soomest. Eesmärgiks oli siinsete politseiametnike kurssiviimine neis küsimustes, mida toob kaasa ühinemine Schengeni viisaruumiga. Selgitati politsei koostöövõimalusi erinevate ELi riikidega kuritegevuse tõkestamiseks, samuti seda, milliseid kompensatsioonimeetmeid kasutatakse piiriülesel koostööl Läti kolleegidega, kui piirivalve lõpetab oma tegevuse Eesti-Läti sisepiiril ja hakkab toimuma isikute vaba liikumine. Oluline oli mõte, et Eesti politsei peab olema valmis tööd ümber korraldama ja alustama tihedamat suhtlemist erinevate Euroopa riikide politseametitega. Räägiti sellest, kuidas kasutada olemasolevaid infosüsteeme ja teiste riikide andmebaase.

Jõgevalt käis kahepäevast koolitust kuulamas 16 politseiametnikku. Esindatud olid nii kriminaal-, patrulli- ja liiklustalituse töötajad kui ka piirkonnakonstaablid. Kokku oli Tartus kolme maakonna peale kuulajaid 150 inimese ringis.

?Koolituse Tartus ja Valgas läbisid kokku rohkem kui 300 Lõuna Politseiprefektuuri ametnikku. Meie politseiprefektuur on Schengeni kontekstis ainulaadses olukorras eelkõige oma geograafilise asendi tõttu – meil on peagi piirikontrolli kaotav sisepiir Läti vabariigiga, aga ka tulevikus tugevdatult valvatav välispiir Venemaaga. See seab meie ette terve rea kõrgendatud ootusi. Olulisimaks sammuks on ja jääb ka tulevikus politseiametnike koolitus Schengeni küsimustes. Minu arvates oli koolitus igati õnnestunud ja kasulik. Septembris tuleb meie valmisolekut liitumiseks Schengeni õigusruumiga hindama EL Nõukogu ekspertkomisjon,? rääkis Lõuna Politseiprefektuuri politseinõunik Rauno Võsaste.

blog comments powered by Disqus