Sassukvere sadama detailplaneering pandi avalikule arutelule

Pala vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule arutelule Sasskukvere sadama kinnistu detailplaneeringu.  Peipsi kaldale Sassukvere jõe suudmesse on otsustanud sadama rajada kala püügi ja töötlemisega tegelev osaühing Profit Pluss.

Abivallavanem Kalev Karu märkis vallavolikogu istungil, et Sassukveres paikneb praeguseks vananenud paatide randumiskoht, mida  territooriumi haldamiseks vallaga rendilepingu sõlminud Profit Pluss korrastada ja laiendada soovib. „Detailplaneering on jõudnud sinnamaani, kus on saadud kõik vajalikud kooskõlastused, mis võimaldab  vallavolikogul vastu võtta detailplaneeringu, kuulutada välja avaliku arutelu ja pärast selle toimumist planeeringu kehtestada,” märkis Karu.

Vallavanem Jozsef Weinrauchi sõnul  soovib vallavalitsus paikonna kalandusettevõtluse arengule igati kaasa aidata, Profit Pluss OÜ on omavalitsusele  heaks koostööpartneriks „Ettevõte on oma plaanide teostamiseks järjepidevat ja põhjalikku tööd teinud, mida tõestab ka heatasemeliselt koostatud detailplaneering.  Igati oluliseks tuleb pidada sedagi, et Sassukvere sadamas saavad paate hoida ka Pala valla elanikud.”

OÜ Profit Pluss juhataja Mark Shumnikov ütles, et lähiajal algavad Sassukvere väikesadama projekteerimistööd. „Sadama väljaehitamisel korrastatakse ka kaldad ja rajatakse kõnniteed.

Projekti elluviimiseks  taotleme ligi kuus miljonit krooni Euroopa Liidu fondidest ja ning kindlustame ka omaosaluse. Meeldiv on kogeda ka Pala vallavalitsuse positiivset hoiakut,” märkis firmajuht.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus