Sangpommimehed lõid sektsiooni

“Mitteametlik sangpommitõstjate organisatsioon oli varemgi olemas, ent seoses uue spordiseadusega tuli asi ka ametlikult ära vormistada,” ütles Ülo Kuusk. “1. jaanuarist kehtima hakanud spordiseaduse järgi tohib nimelt Eesti meistrivõistlusi korraldada ainult vastav alaliit või selle juures tegutsev sektsioon.”

Kuna nõrkade alaliitude tekkimisest pole Eesti Olümpiakomitee huvitatud, soovitas EOK peasekretär Toomas Tõnise, kellelt Ülo Kuusk sangpommimeeste ametliku ühenduse moodustamise asjus nõu küsis, luua sektsiooni Eesti Jõutõsteliidu juurde. Jõutõstealad on teatavasti lamades surumine, jõutõmme ja raskusega kükkimine. Ülo Kuuse sõnul on jõutõstmine rahvusvaheliselt tuntum ala kui sangpommi tõstmine ning see on ka EOK poolt aktsepteeritud ja rahastatav võistlusala.

Enne jõutõsteliiduga sangpommisektsiooni asutamislepingu sõlmimist pidid pommimehed sektsiooni juhatuse moodustama ja põhikirja koostama. Juhatuse valimiseks oli hea võimalus veebruari alguses, kui enamik sel alal tegevaid inimesi Audrus toimunud võistlustel kokku sai. Juhatuse esimeheks valiti, nagu öeldud, Ülo Kuusk, liikmeteks Aare Kabel, Hillar Uudevalt ja Heino-Valdu Põldoja. Viimane on teatavasti pärit Jõgevalt, nii et meie kandi meeste käes on sangpommisektsioonis üsna jäme ots.

Eesti meistrivõistlusi sangpommi tõstmises peeti teatavasti ka varem, ent siis ei olnud nende korraldamise kord nii range. Nüüd võib selleks mitte volitatu Ülo Kuuse sõnul meistrivõistluste korraldamise eest aga suisa trahvi saada: füüsiline isik 3000 ja juriidiline isik 12 000 krooni.

“Mina saan esimese Eesti meistrivõistluste korraldamise kogemuse aprilli lõpus,” ütles vastne sangpommisektsiooni juht Ülo Kuusk. “Kus see toimub, on veel otsustamata. Kui mujalt tasuta ruumi hankida ei õnnestu, siis korraldame meistrivõistlused Palamusel.”

Raha ruumi üürimiseks sektsioonil tõepoolest pole. Ega pole teist õieti üldse: EOK lubanud sektsioonile küll natuke stardiraha anda, aga eks nad pea enne olümpiavõitjatele preemiad välja maksma…

“Eesti meistrivõistluste diplomid ja medalid, samuti sektsiooni pitsati tellisin oma raha eest ära, sest nendega on kiire,” ütles Ülo Kuusk. “Pärast saan ehk raha tagasi.”

Lisaks Eesti meistrivõistlustele on Ülo Kuusel plaanis käivitada Eesti karikavõistlused. Ning selleks, et võistluste läbiviimine demokraatlikele alustele viia, moodustatakse protestikomisjon: sellist organit varem polnud ning võistlejatel polnud võimalust kaasvõistlejate või kohtunike tegevuse vastu ametlikku protesti esitada. Sisse seada on plaanis ka sangpommi tõstmise rekordite raamat.

“Sangpommisektsiooni asutajaid kogunes 43, üldse on Eestis aktiivseid sangpommitõstjaid aga 60 ringis,” ütles Ülo Kuusk. “Kui tasemel võistlusi juurde tuleb, siis hakkab ehk ka huvi selle ala vastu tõusma.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus