Sangpommikarikad jagatud

Osales 32 võistlejat, kelle hulgas nii mehi kui ka naisi, nii noori, täiskasvanuid kui ka veterane. Sangpommi rebiti, nagu öeldud, mõlema käega ning aega oli igal võistlejal selleks kümme minutit. Kummagi käega saadud tulemused liideti. Suurem osa esikohti läks Järvamaale, kus sangpommisport eriti heal järjel, ent karikaid jäi ka Jõgeva- ja Tartumaale.

Alljärgnevalt vanuse- ja kaalukategooriate parimad.

Kuni 10-aastased poisid (8 kg pomm): Raldi Kaljurand (Järvamaa) 96 p; kuni 12-aastased poisid (12 kg pomm): Priit Piiroja (Järvamaa) 111 p; 13-15-a poisid (16 kg pomm): Kuldar Kark (Järvamaa) 248 p; 16-18-aastased ja kuni 75 kg kaaluvad noormehed (16 kg pomm): Andreas Sapas (Järvamaa) 220 p; 16-18-aastased ning 75 ja enam kg kaaluvad noormehed (24 kg pomm): Mattias Viljamaa (Jõgevamaa) 154 p; kuni 60 kg kaaluvad mehed (24 kg pomm): Alvar Roos (Järvamaa) 65 p; kuni 70 kg kaaluvad mehed (24 kg pomm): Kalle Puss (Järvamaa) 150 p; kuni 75 kg kaaluvad mehed (24 kg pomm): Jaanus Kutsar (Tartumaa) 190 p; kuni 80 kg kaaluvad mehed (24 kg pomm): Ain Kurs (Jõgevamaa) 153 p; kuni 90 kg kaaluvad mehed (24 kg pomm): Märt Liivak (Järvamaa) 239 p; üle 90 kg kaaluvad mehed (24 kg pomm): Ülo Kuusk (Jõgevamaa) 223p; kuni 18-a neiud (12 kg pomm): Elina Vares (Järvamaa) 46 p; naised (12 kg pomm): Saima Saar (Järvamaa) 180 p; üle 50 aastased naisveteranid (12 kg pomm): Elvi Bender (Jõgevamaa) 205 p.

Mehed võistlesid ka absoluutkaalus. Selles võistluses osalejad rebisid teises voorus 32 kg pommi. Saadud tulemus liideti kaalukategoorias 24 kg pommi rebides saadud tulemusega. Kõige rohkem punkte kogunes järvamaalasel Märt Liivakul, kes lisaks 24-kilose pommiga saadud 239-punktisele tulemusele sai teises voorus kahepuudast pommi rebides kirja veel 140 tõstekorda.

Märt Liivaku tulemused olidki sel võistlusel ühed märkimisväärsemad. Ka 14-aastase Kuldar Kargu poolt puudast pommi rebides saadud 248 punkti on nii noore tõstja kohta hinnatav saavutus. Naistest tasub esile tõsta Elvi Benderi 205-punktist tulemust: tegi ta ju noorematele sookaaslastele n-ö pika puuga ära.

Karikavõistlused korraldas Eesti Jõutõste Liidu juures tegutsev sangpommisektsioon. Sektsiooni esimees Ülo Kuusk kinnitas, et tahab jõuda selleni, et nii rebimises kui ka kahevõistluses toimuksid regulaarselt nii Eesti meistri- kui ka karikavõistlused. Sangpommitõstjate järgmine suurem jõuproov on 17. märtsil samuti Palamusel teoks saav spordiliidu Jõud 60. aastapäevale pühendatud võistlus, millele oodatakse ka Läti ja Leedu pommitõstjaid.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus