Samm edasi

Jõgeva linn astus tubli sammu edasi, kui linnavolikogu istungil otsustati koalitsioonierakondade ehk Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liikmete häälteenamusega seada riigigümnaasiumi asutamiseks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kasuks hoonestusõigus kinnistule Aia 34, kus praegu töötab täiskasvanute keskkool. Kogu kinnistut hõlmava viiekümneaastase tähtajaga hoonestusõiguse oluliseks osaks on koolimaja ja linnavalitsuses põhivarana arvel olev Aia 34 parkla. Hoonestaja saab koolimaja kasutada üksnes riigigümnaasiumi põhimääruses toodud ülesannete täitmiseks.

Eelnõu vastu hääletasid Keskerakonna ja Rahvaliidu esindajad. Opositsiooni hinnangul pole riigigümnaasiumi loomine pelgalt Jõgeva linna küsimus, vaid seondub kogu Jõgevamaa koolivõrgu ümberkujundamisega. Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab õpilastel gümnaasiumides olema 2013. aasta 1. septembril võimalik valida vähemalt kolme õppesuuna vahel. Riik on võtnud selge eesmärgi lahutada gümnaasiumid põhikoolist. Selleks rajatakse ka riigigümnaasiumid.

Kahjuks pole selge, milline on Jõgeva linna ja teiste omavalitsuste koostöö ja soovid riigigümnaasiumi arengut puudutavates küsimustes. Küsimus on ka selles, kas teised omavalitsused üldse riigigümnaasiumi osas koostööd teha soovivad.

Tänavu sügisel ei võeta Puurmani koolis enam õpilasi 10. klassi. Kuhu hakkavad kooli sõitma Puurmani õpilased, kas Jõgevale, Põltsamaale või hoopis Tartusse, pole teada. Bussiühendus kõikide nimetatud linnadega on Puurmanist nüüd olemas, millise linna kasuks otsustavad õpilased, näitab aeg.

Õigus oli sellel inimesel, kes ütles, et tunduvalt lihtsam oleks reformida kirikut kui kujundada ümber haridussüsteemi.  

7. juuni 2011

blog comments powered by Disqus