Saksamaalt Eestit avastama

Üks väike riik, mis alles hiljuti Euroopa Liiduga ühinenud ja kus kõikjal levib traadita Internet — pean tunnistama, et ei teadnud enne siia saabumist Eestist just kuigi palju.

Minu nimi on Joy Heitlinger ja ma olen 19 aastane. Pärast seda, kui olin selle aasta juunis Saksamaal gümnaasiumi lõpetanud, otsustasin enne ülikooli astumist õpinguis aasta vahele jätta ning ringi reisida ja maailma näha. IFYE (The International Four-H Youth Exchange – Rahvusvaheline 4H Noorsoovahetus) programmi ja Noorteühingu Eesti 4H koostöö võimaldas mul viibida 26. juulist 1. oktoobrini Eestis ning elada kahe nädala kaupa erinevates vahetusperedes. IFYE eesmärkideks on võimaldada noortel tundma õppida uut riiki, selle rahvast ja kultuuri, parandada keeleoskust (kuna ma ei räägi eesti keelt, siis suhtlesin siin olles inglise ja saksa keeles) ning saada üle eelarvamustest. Lisaks sellele peetakse iseenesest mõistetavaks, et vahetusperes külas viibiv noor aitab jõudumööda oma võõrustajaid ning võtab aktiivselt osa nende igapäevaelust ja tegevustest. Nii oli see ka minu puhul.

Narva lähedal elasin ma ühes talus, kus muu hulgas aitasin sibulaid korjata ja heina teha. Siin, Jõgevamaal käisin ma  Jõgeva Ühisgümnaasiumis ja Saduküla Põhikoolis ning rääkisin endast, oma perest ja Saksamaast. Ühisgümnaasiumis külastasin ma ka saksa keele tunde ning vastasin mõningatele õpilaste küsimustele.

Teise nädala veetsin Siimusti lastekodus ja olin seal abiks. Teised pered, kelle juures ma elasin, olid Vändras ja ühes väikeses külas Tallinna lähedal. Ma nautisin väga mitmesuguseid ülesandeid, mis mul siin olid, kuid kindlasti ei olnud siin viibimine vaid töö. Ma nägin palju erinevaid Eesti paiku ja armusin täielikult siinsesse kaunisse maastikku ning eriti soodesse, mida nägin näiteks Endla looduskaitsealal. Veel käisin ma Valaste joal, Toila pargis ja Pärnu rannas. Minu külastuse lõpetasid meeldivalt vaatamisväärsustega tutvumine Tallinnas ja Helsingis, samuti ka nädalavahetusreis Leetu, kuhu sõitsime läbi Läti. Nii sain väikese ülevaate kõigist Balti riikidest.

Oma Eestis viibitud aja jooksul kohtusin paljude noortega ning veetsin nendega koos väga lõbusalt aega. Ma nägin, et nad ei erinegi väga palju saksa noortest. Ka eestlastele meeldib sõpradega koos olla, MSN’is rääkida ning väljas klubides ja kinos käia. Ma võin öelda, et mul oli Eestis äärmiselt vahva ning mu sõbrad olid väga kadedad, kui ma neile oma kogemustest rääkisin. Seega tulen ma kindlasti teist kordagi tagasi.  

JOY HEITLINGER

blog comments powered by Disqus