Saksamaa ja Austria kogemus õpetas võõrastes oludes hakkama saama

Neli Luua metsanduskooli õppurit olid Austrias ja Saksamaal Leonardo programmi abiga praktikal. Noormehed kinnitasid, et said kogemusi, kuidas tulla toime täiesti võõras ümbruses, kui ka keeleoskust nappima kipub.

Metsamajanduse eriala neljanda kursuse õpilane Mikk Pern ja metsatööstuse eriala kolmanda kursuse õpilane Riido Klimenko olid praktikal Austrias Bruck an der Muri kõrgemas põllumajandus- ja metsanduskoolis, metsanduse eriala kolmanda kursuse õpilane Dmitri Maslov ja metsatööstuse eriala kolmanda kursuse õpilane Assar Tilga aga Saksamaal Baieri liidumaal Lohri linnas tegutsevas metsanduskoolis. Nii Saksamaal kui ka Austrias kestis noormeeste välispraktika neli nädalat.

Saksamaale ja Austriasse praktikale saamiseks pidid noored õpetaja Kaja Sanderi sõnul kirjutama kõigepealt motivatsioonikirjad. Seejärel vaadati koos metsanduse erialaainete õpetajatega need üle ning otsustamisel sai kaalukeeleks eelkõige keeleoskus. Kuna koolis olid varem olnud ka saksa keele kursused, siis eelistati õpilasi, kes kursustel käinud ja keelt õppinud. Neljast üks, Assar Tilga, oli varem juba saksa keelt õppinud.

Lisaks koolipraktikale said noormehed töötada ka kohalikes metskondades. Töötamistingimused erinesid nende kinnitusel Eesti oludest nagu öö ja päev. Mäed on tunduvalt kõrgemad kui Eestis ning langetatud puud tõmmatakse vintsiga teedele välja. Mägedes saabki puid langetada ainult käsitsi, kuid edasi tehakse kõik juba masinatega. Võimalusel kasutatakse loomulikult ka harvestere ja muid masinaid.

Osa õppureid olid tunduvalt nooremad ning kui käidi koos metsa istutamas, siis nende töö kvaliteediga küll rahul ei oldud.

Väga palju käidi metsas koos kooli metsaülemaga, ka sealsed koolid müüvad oma metskonnas üles töötatud puidu ise maha. Lisaks õppuritele on koolimetskondades ka paar-kolm töötajat, kes aitavad metsi majandada. Sealsed koolimetskonnad on väiksemad kui Luual.

Austrias praktikal olnud poisid said korra käia ka jahil.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus