Sakalat müüakse ka Põltsamaal

Sakala  toimetus  otsustas Viljandimaa päevalehe Põltsamaa suurematesse kauplustesse müügile tuua. Peatoimetaja Eve Rohtla põhjendas ajalehe kohalikule meediaturule tulekut paikkondade vaheliste tihedate sidemetega nii tänapäevast kui ka ajaloolis-kultuuriloolist tausta silmas pidades.

Eve Rohtla sõnul töötavad paljud Viljandimaa inimesed Põltsamaal või  käivad siin sageli muul põhjusel.

“Väga paljud Põltsamaal töötavad inimesed elavad tegelikult Põhja-Viljandimaal. Paljud viljandimaalsed on Põltsamaa juurtega ja ka vastupidi. Põltsamaa linnavalitsus asus uurima oma mõjupiirkonda ning selgus, et kaks meie maakonna omavalitsust — Kõo ja Kolga-Jaani vald — on selle linnaga otseselt seotud. Paljud viljandimaalased, eriti Põhja-Viljandimaa elanikud käivad Põltsamaal toidukraami ostmas ja  kultuurisündmustest osa saamas ning on huvitatud ka sealkandis toimuvast. Viljandimaa päevaleht pakub neile  võimalust oma lehekülgedelt teemakohast infot saada.

Rohtla märkis, et piirkondade elanike vahelist suhtlust on elavdanud ka teelõikude kordasaamine Kõo ja Põltsamaa ning Kolga-Jaani ning Põltsamaa vahel. “Kolga-Jaanist on Põltsamaale vaid 17 kilomeetrit, Viljandisse aga 29 kilomeetrit. Kõost on Viljandisse 40, Põltsamaale aga 14 kilomeetrit.

Samuti mõjutasid meie müügipiirkonna avardumist ajaloolised ja kultuuriloolised suhted paikkondade vahel. Ajaloolises kultuuriloolises mõttes on senini säilinud või õigemini taasloodud üks kindel institutsiooniline side, nimelt EELK Põltsamaa kogudus ja Niguliste kirik kuuluvad otseselt Viljandimaa praostkonda,” rääkis Sakala peatoimetaja.

Novembri keskpaigast on Sakala Põltsamaal müügil Selveri ja Maxima kauplustes.

“Nendes kauplustes tegutseb perioodika jaemüügile spetsialiseerunud firma Lehepunkt, kellega on ka Sakalal koostöösuhted,” lisas Eve Rohtla. Tema sõnul on Sakala tellitud ka kümnesse Põltsamaa peresse.

“Mul oli hiljuti Sakala peatoimetajaga asjalik ja huvitav mõttevahetus. Sakala tulek Põltsamaa  meediaturule rikastab meie ajakirjandusturgu. Kindlasti on Põltsamaa ja selle ümbruse elanikel huvitav lugeda ka naabermaakonna uudistest, ettevõtmistest, probleemidest. Kindlasti pole Sakala konkurendiks Vali Uudistele ega Vooremaale, sest kõik väljaanded on omanäolised ja küllaltki stabiilse lugejaskonnaga,” ütles Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus