Säilitagem rahu

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kutsub eesti noori jääma rahulikuks ja mitte uskuma internetis levivaid eestikeelseid ning justkui patriootilisi üleskutseid, mille kirjutajad ei pruugi tema sõnul olla üldsegi eestlased. Ojulandi kinnitusel saavad eesti noored demonstreerida oma üleolekut toimunu suhtes sellega, et ei allu provokatiivsetele üleskutsetele.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas pöördus Tallinna haridusameti ja Tallinna koolide juhtkondade poole tungiva palvega kontrollida vanemate klasside õpilaste osavõttu õppetööst ja kindlustada, et õpilased ei koguneks õppetöö ajal massiliselt väljaspool koole. Ministri sõnul on Tallinna tulnud võõrsilt neid, kes loodavad siin provokatsioone korraldada. “Oleks äärmiselt kahetsusväärne, kui nende ohvriks satuksid ringiliikuvad kooliõpilased,” teatas minister.

Operaatorid Elisa, EMT ja Tele2 levitavad koostöös valitsusega kõigile oma klientidele sõnumit mitte liituda pingeid õhutavate meeleavaldustega: “Vabariigi valitsus palub: jääge koju, ärge alluge provokatsioonidele! EV Valitsus?.

Silmas pidades Tallinnas toimunud vandaalitsemisi ja röövimisi, jätab Eesti ametiühingute keskliit (EAKL) ära 1. maiks Toompuiesteele ametiühingute ausamba juurde kavandatud miitingu ning sellele järgnema pidanud kontserdi ja rahvapeo Harjumäel.

?Me ei soovi mingil juhul anda oma üritusega kellele tahes vähimatki põhjust kasutada töötajate rahvusvahelise solidaarsuse päeva ja kevadpüha tähistamiseks kavandatud rahumeelset rahvakogunemist ära poliitiliste pingete kruvimiseks või avaliku korra rikkumiseks,? ütles EAKLi esimees Harri Taliga.

EELK peapiiskop Andres Põder ja Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu kutsuvad inimesi üles palvetama selle eest, et kõik suudaksid säilitada tasakaaluka meele, hoiduda provokatsioonidest, pidada rahu, samuti palvetam kõigi nende eest, kes on korda kaitsmas.

?Palvetagem ka Eesti valitsuse eest, et neil oleks jõudu ja tarkust olukorraga toime tulla. Andkem oma armastuse ja lepliku meelega tunnistust sellest, et me armastame oma maad ja rahvast,? on kirjas EEL läkituses.

Eesti Kristlikud Demokraadid peavad kahetsusväärseks paljude vene rahvusest noorte provokatsioonidele allumist. See konflikt ei ole rahvuste vahel, vaid nõukogude võimu tagasi igatsevate ideoloogide ja Eesti riiki aktsepteerivate eesti kodanike ning elanike vahel. Nõukogude okupatsiooni sümboli eest võitlejad tõestasid oma öise tegevusega, et nad järgisid selle sümboli püstitajate meelsust. Samuti, nagu okupandid saabusid rüüstamise ja vägivallatsemisega, toimisid ka nende ideoloogia kandjad eile õhtul,? edastas EKD esimees Aldo Vinkel.

blog comments powered by Disqus