Sageli toimetavad meil luik, haug ja vähk

Tulin täiesti teadlikult kodukanti tagasi, et kogukonda teenida, ja nii sai minust Vooremaa peatoimetaja.

Suhted lehe tegijate ja selle lugejate vahel kujunevad aga kahepoolse protsessi käigus ehk kas maakonnaleht on oma või ei ole, sõltub nii tegijatest kui ka lugejatest. Paraku on meie maakond kokku pandud erinevate piirkondade äärealadest ja selgelt eristub kolm regiooni. Niisugust ühtset kogukonda, nagu on mulkidel, saarlastel või võrukestel, meil paraku pole. Mõnikord jääbki kõrvalseisjale mulje, et siin toimetavad luik, haug ja vähk.

Kahjuks on meie maakonnast väga paljud ärksad inimesed lahkunud, minema löödud või välja söödud. Probleemid, mida annaks ühiselt lahendada, ei huvita sageli enam kedagi. Need, kes pole läinud, üritavad kramplikult ainult n-ö oma rida ajades ellu jääda.

Ometi läheb meie maakonnas toimuv paljudele korda, sest kui lüüa lahti internetiväljaanne  ja vaadata, kus meid loetakse, siis on täpikesed olemas igas maailmajaos. Järelikult pakub  kodukamaral toimuv ka kodunt väga kaugel veel kellelegi huvi. Aga siinkandis püütakse paraku järjekindlalt väita, et meid pole kellelegi vaja.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus