Saduküla lasteaed-algkool lõpetab tegevuse

Teisipäevasel istungil otsustas Puurmani vallavolikogu lõpetada alates käesoleva aasta 31. augustist kooliõpilaste väikese arvu tõttu Saduküla lasteaed-algkooli tegevuse.

Viimastel aastatel on õpilaste arv Saduküla lasteaed-algkoolis pidevalt vähenenud.

“Praegu on haridusasutuses seitse lasteaialast ja sama palju kooliõpilasi. 2013./2014 õppeaastaks peaks aga kooliossa jääma vaid kolm last, kes õpivad teises klassis,” ütles Puurmani vallavanem Rauno Kuus. “Lasteaed-algkooli sulgemise Sadukülas tingis ka riiklik rahastamispoliitika. Arvestades laste arvu kahanemist, jäid väiksemaks ka direktori, õpetajate ja koolitöötajate töötasud. Lasteaed-algkooli tegevuse lõpetamist peeti otstarbekaks ka 13. veebruaril peetud üldkoosolekul, kus osalesid haridustöötajad, lapsevanemad, teisedki Saduküla piirkonna elanikud ning Puurmani valla esindajad. Kogukonna liikmetelt jäid kõlama arvamused, et seal, kus lapsi rohkem, on soodsam keskkond ka õppimiseks ja arenemiseks, sest avanevad mitmekülgsemad võimalused suhelda kaasõpilastega,” nentis vallavanem.

“Lasteaiarühm jääb Saduküla lasteaed-algkooli hoonesse Puurmani lasteaia “Siilipesa” filiaalina. Tulevikus peaks aga majast kujunema külakeskus, kus on ruumi noortekeskusele, mitmetele seltsidele, kultuuriühendustele jne. Saali saab kasutada sportimiseks. Võimalik, et lähiajal hakkab siin patsiente vastu võtma perearst,” ütles Kuus.

Puurmani vallavalitsus kindlustab ka edaspidi Sadukülas elavatele õpilastele transpordi Puurmani ja tagasi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus