Saduküla elanikud on huvitatud Jõgeva vallaga liitumisest

Praegu Puurmani valla koosseisu kuuluvate Saduküla piirkonna külade Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla elanikel on huvi liituda haldusreformi käigus Jõgevale loodava uue omavalitsusega.


Nende külade 122 elanikku 416st on saatnud pöördumise Puurmani vallavolikogule, milles paluti Saduküla piirkonna elanike seas läbi viia rahvaküsitlus, ootamata ära haldusreformi seaduse vastuvõtmist.

Külade ühinemist teise omavalitsusega saab läbi viia juba praegu Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse alusel.

Vastav pöördumine on saadetud ka Jõgeva vallavolikogule, milles viidatakse ajaloolisele kuuluvusele Jõgeva valda.

Saduküla piirkonna ühinemisel Jõgeva vallaga on positiivne mõju kõigis haldusjaotuse seaduses nimetatud asjaoludele. Haldusjaotuse seaduse järgi arvestatakse haldusterritoriaalse korralduse muutmisel ajaloolist põhjendatust, mõju elanike elutingimustele, elanike ühtekuuluvust, mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile, mõju haldussuutlikkusele, demograafilist olukorda, mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele, mõju ettevõtluskeskkonnale ning mõju hariduslikule olukorrale.

Saduküla ja Puurmani ei ole kunagi ühte kuulunud, kinnitasid pöördumisele alla kirjutanud inimesed. Põltsamaa poole ei ole sellel kandil tõmmet ega ka liikumisvõimalusi. Ühistranspordi ja kõvakatetega teedega on Saduküla kant seotud Jõgevaga. Ka enamik inimesi käib tööle Jõgevale, sellest piirkonnast on käidud keskharidust omandamas Jõgeval. 

Vooremaale teadaolevalt arutas Jõgeva vald Saduküla kandi inimeste soovi liituda Jõgeva vallaga kolmapäeval.

Puurmani vallavanem Margus Möldri ütles, et neil olid Saduküla piirkonna elanikega laupäeval, 7. mail mõttetalgud, kus osapooled said arvamust avaldada. Möldri kinnitusel korraldatakse rahvaküsitlus selles piirkonnas sügisel. Tema sõnul tehakse seda liitumislepingute alusel ehk inimestele peab olema selge, mida nad saavad, kui ühinetakse Jõgeva vallaga, ja millised võimalused on neil siis, kui Põltsamaa vallaga. Möldri sõnul peavad kohalikele elanikele säilima teenused ehk raamatukogu, lasteaed.

  1. aasta 23. novembrist määrati Saduküla piirkond ehk Härjanurme, Pööra ja Saduküla küla Puurmani külanõukogu alla, varem oli seal Härjanurme külanõukogu ning esimese Eesti Vabariigi ajal kuulus see kant Jõgeva valla koosseisu. 1990. aastatel korraldati Sadukülas küsitlus valimiste ajal, mille järgi selgus, et enamik inimesi nägi pigem kuulumist Jõgeva valla koosseisu. Ajalooliselt ongi Saduküla piirkond olnud suures osas Jõgeva valla osa.
  2. HELVE LAASIK
blog comments powered by Disqus