Säde ees, häving taga

Kui vanasti oli kulupõletamine suhteliselt tavapärane nähtus ja mõnel pool osaks maastikuhooldusest, siis nii see juba aastaid enam ei ole. Sihilik kulu süütamine on keelatud ning ka päästjad puutuvad sellega üha harvemini kokku.


Päästjate kogemuse kohaselt panevad kulu tahtlikult põlema ainult igavlevad põnevust otsivad noored või vanast harjumusest ja teadmatusest eakamad inimesed. Selge on see, et iseenesest ohtlikud ja keskkonda hävitavad kulupõlengud ei süti ja enamus neist saab alguse inimeste endi mõtlematutest tegudest.

Näiteks sellest, kui koduümbruse või koduõue koristustöödel süüdatakse lõke tuulise ilmaga, mille toel väljub tuli lõkkeasemest või lendavad sädemed ümbrusele. Või visatakse auto aknast välja kustutamata suitsukoni või tikk, mis teeäärsele krõbekuivale kulule kohe tule otsa paneb.

Nii teavad kogenud päästjad igal kevadel, et veidi pärast lumesulamist, kui ilm on mõne päeva olnud tuuline, päikeseline ning kuiv, tuleb oodata väljakutseid rasketele kulupõlengutele. Nendeks valmistudes kontrollitakse maastikusõidukite töökorras olekut ning otsitakse välja ja paigaldatakse autodele kulukustutuse luuad.

Suur osa maastikupõlengutest, mille kustutamiseks päästjatel palju aega ja jõudu kulub, saavad alguse hooletust ümberkäimisest lahtise tulega või lõkke tegemisest. Et selliseid tulekahjusid ära hoida, pea meeles:

* Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilma või nõrga tuulega (kuni 5,4 meetrit sekundis, kui liiguvad ainult puude peenikesed oksad).

* Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada põlevmaterjalist ja kulust, et tuli ei leviks taimestikule või turbapinnasesse. Hea mõte on lõkke jaoks kaevata auk, et lõkkeaseme põhjaks jääks tulekindel muld, savi või liiv. Lisaks on kasulik lõkkease ümbritseda mittepõleva pinnase, näiteks liiva või kividega.

* Lõkkel tuleb olla juures ja valvata, et tuli ümbrusele ei leviks.

* Lõkke vahetus läheduses peab hoidma käepärast esmaseid kustutusvahendid. Selleks sobib veega täidetud ämber, kustutusluud, tulekustuti või veega survestatud voolik.

* Lõkkes tohib põletada ainult puhast puitu ja haljastusjäätmeid.

* Mitte mingil juhul ei tohi põletada lõkkes prügi või kemikaalidega töödeldud puitu, milleks on näiteks mööbli osad. See on tekkiva keskkonnakahju pärast seadusega keelatud.

* Enne kui lõkkeaseme juurest lahkud, veendu, et lõke on kustunud või kustuta see ise. Uuesti süttimise vältimiseks kalla lõkkease veega üle või kata see pinnasega.

* Omavalitsused on kehtestanud lõkete tegemiseks täiendavaid piiranguid. Nende kohta otsige infot omavalitsuste heakorra või jäätmekäitluse eeskirjadest.

RIIVO MÖLTER, Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo nõunik

blog comments powered by Disqus