Sadalas ehitakse ruume uuele lasteaiarühmale

Sadala Koolis on alustatud lasteaia uute rühmaruumide ehitust. Plaanikohaselt saavad tööd valmis tänavu augustis. Nagu ütles direktor Angela Saksing, hakati kooli juurde uue rühma ruumide ehitamise mõtet mõlgutama aasta tagasi.


„Oli tekkinud olukord, kus meie praegu tegutsevasse Lepatriinude liitrühma oli tekkinud järjekord – soovijaid rühma oli rohkem kui meil kohti pakkuda. Leidsime, et kõikide Sadala ja selle piirkonna väikeste laste teenindamiseks oleks vajalik ja mõistlik luua kooli juurde veel üks lisarühm. Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt loob vallavalitsus vanemate soovil kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Jõgeva vald on vanemate soovile vastu tulnud ja uue rühma ehitustöödega alustanud,” ütles ta.

„Uues rühmas hakkavad käima kõige pisemad. Plaanis on moodustada liitrühm pooleteise- kuni nelja-aastastele lastele,” märkis Angela Saksing.

„Kaks klassi on omavahel ühendatud üheks suuremaks tervikuks. Ühte ossa jääb magamis- ja mängimisruum, teise ossa söögi- ja õppimisruum, kus asub ka väike kööginurk. Tingimused mängimiseks, õppimiseks ja arenemiseks tulevad vähemalt sama head, kui on praeguses Lepatriinude rühmas,” selgitas koolijuht.

Lasteaiarühma ruumide ehitustöid teostab OÜ Kothoi ja rahastab Jõgeva vald. Ehitaja lubas töödega valmis saada augustikuuks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus