Sadala koolis õpetatakse keskkonnateadlikkust

Sadala  kooli õpilased  avardavad  mitmekülgselt loodusteemalist silmaringi  ja osalevad usinasti loodusringi tegevuses. Põneva võimaluse elusloodusega suhtlemiseks annavad oma loomad – tõuussid ja Aafrika hiidteod.


Sadala Kooli loodusringis käsitletakse taimede, loomade ja ilmastikuga seonduvat, uuritakse  katsete abil füüsikalisi ja keemilisi nähtusi.

„Üldjoontes lähtume sellest, mis parajasti looduses toimub. Näiteks talvel meisterdasime lumevulkaani. Kogesime omal nahal, miks hülged jäises vees ujudes ära ei külmu ning ehitasime tagurpidi lumememmesid, mis pole üldse nii lihtne, kui arvata võiks.

Tegevused on üles ehitatud selliselt, et õpilastel endil tekiksid käsitletava teema kohta küsimused, mille üle arutlemise käigus omandatakse teoreetilised teadmised,” rääkis ringi juhendaja Ave-Triin Duvin.

„Üks oluline osa ringi töös, eriti nooremate õpilaste puhul, on ka laste enda kogemuste ja lugude kuulamine. Minu rõõmuks on neid lugusid palju – lapsed veedavad endiselt aega looduses ning oskavad seda hinnata,” lisas ta.

Tõuussid elavad Sadala koolis kompostikastis. „Oleme kasti pannud ka biolagunevaid jäätmeid. Loodame nii toota mulda, mida võiks edaspidi kasutada ka maitsetaimede kasvatamisel. Ussid kinkis heategevuslikus korras koolile kohalik ettevõtte Kobrit OÜ. Kõige tähtsam on aga see, et õpilased puutuvad kokku eheda loodusega,” märkis kooli direktor Angela Saksing.

Aafrika hiidteod elavad loodusklassis väikeses „teofarmis” ja kasvavad peopesa suuruseks. Nad on öise eluviisiga ning päeval magavad. „Teod söövad meelsasti kurki ja armastavad väga ka kõrvitsat. Vaadates tigusid, õpivad lapsed tundma ja austama ka pisemaid loomi,  kellesse võidakse muidu suhtuda ka kui parasiitidesse. Tarvis on aga varakult mõistma õppida, et igal eluolendil on ökosüsteemis oma koht,” lisas koolijuht.

„Õpime tundma ka taaskasutamist. Viimati tegime vanapaberist ise uut paberit. Selle töö ajal sai räägitud nii paberitööstusest kui ka metsadest, loodushoiust ja prügi sorteerimisest,” rääkis Ave-Triin Duvin.

Sadala kooli loodusringis osaleb 22 õpilast ehk peaaegu kogu koolipere. „Et huvi ringi vastu püsis suur, jagati lapsed ringitöö parema korraldamise eesmärgil märtsikuust alates kahte gruppi (1.–3. klass ja 4.–6. klass).

Sadala kooli õpilane Trevor viiendast ja Marko, Annaliisa, Kätlin ja Laura kuuendast klassist rääkisid Vooremaale, et neile meeldib loodusringis meisterdada ja katseid teha. Rõõmu tuntakse taimede kasvatamisest ning teatakse, et kui kodus taimi kasvatada, ei tarvitse mitmeidki aia- ja põllusaadusi poest osta. Sadala kandi poisid töötavad usinasti oma koduaedades. 

Lähiajal alustavad Sadala kooli õpilased korraliku herbaariumi loomist. Enne suve tehakse ka teaduskatseid. Ave-Triin Duvin planeerib väikest õppekäiku oma kodutallu, et tutvustada lastele koduloomi- ja linde.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus