Sadala koolimajas avati lasteaiarühm

Möödunud laupäeval peeti Torma lasteaia Sadala rühma avapidu. Rühm hakkab tööle Sadala koolimaja esimesel korrusel.


Lasteaiarühma võetakse paarkümmend erinevas vanuses poissi- tüdrukut. Torma vallavanem Triin Pärsim märkis, et Sadalas oli kaua aega vajadus kohaliku lasteaiarühma järele nii lapsevanemate kui ka ettevõtjate vaatevinklist.

“Nendel piirkonna peredel, kus lapsevanemad soovisid väljaspool Torma valda tööl käia, oli sõitmine kulukas. Rühma moodustamist soodustas ja mõjutas ka asjaolu, et kohaliku kooli kuueklassiliseks muutmise käigus jäid vabaks ruumid, mille majandamisest ei saanud loobuda ja millele tuli rakendus leida. Idee küpses reaalsuseks nelja aastaga, eestvedajaks oli põhiliselt Sadala Kandi Edendajate Ühing, mida juhib Tiina Teppan. Hangiti eelarve kokkupanemiseks vajalik info, mõtte teoks tegemisse kaasati Sadala kool, Torma vallavalitsus ja vallavolikogu. Lõpptulemusena laekus raha kolmest allikast – kogukonna annetustest, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nn katuserahast ja kohalikust omavalitsusest.”

Tänukirjad toetajatele

Pärsimi sõnul kujunes tema sõnavõtt avamispeol suuresti tänukõneks. “Osalejate hulgas oli palju neid, kelle toel valmisid ruumid, täienes sisustus, rajati mänguväljak. Silmapaistvamalt panustanud annetajaid-toetajaid tunnustas Sadala Kandi Edendajate Ühing kümmekonna tänukirjaga. “Perekonnad Kaselo, Saksing, Väin ja Tutt ning Vaarmets ulatasid keerulisel ajal abistava käe. Toetusi tuli ka endistelt sadalalastelt, näiteks kohaliku kooli vilistlaselt Tiina Sepalt. Samuti tunnustati tänukirjaga Sadala Külade Seltsi, Sadala baptistikogudust, firmasid  Sadala Agro, ehitusettevõtet Primest. Viimane tegi rohkem töid, kui lepingus kirjas oli,” rääkis vallavanem.

“Hea, et Sadalas saab nüüd mängida kodu lähedal,” ütles tervituskõnes Sadala Külade Seltsi juhatuse esimees Pille Tutt.

Kogukonna initsiatiiv

“Lasteaiarühma avamine Sadalas on Torma vallas esimene märkimisväärne ettevõtmine, mis algatati ja viidi ellu kogukonna initsiatiivil. Teistelgi tasuks Sadala rahvast ja nende sõpradest eeskuju võtta. Nii tugevneks meie koduvallas veelgi kodanikuühiskond,” ütles Torma vallavolikogu esimees Ülvi Nool.               

“Väga hea, et Sadalas lasteaiarühm avati. Pidev bussisõit Tormasse oli lastele üsna väsitav,” lisas lapsevanem Katrin Luhamäe. “Loodetavasti aitab rühma paiknemine koolimajas lasteaialapsi ka kooliõpinguteks paremini ette valmistada,” ütles pereema, kellel käib lasteaias üks, tuleval aastal kooli minev laps.

“Kooli- ja lasteaialapsed puutuvad ehk kõige sagedamini kokku õues. Loodan, et saame rohkesti koostööd teha ja nii saavad koolilapsed ka eeskujuks olla,” ütles Sadala kooli direktor Ethel Ottenson. “Kooliruumidena tundusid praegused lasteaiatoad palju väiksemad, nüüd on need suuremad ja valgemad. Ka mu enda lapsed hakkavad siin lasteaias käima ja ootavad põnevusega lasteaiaelu algust,” lausus Ottenson.

“Mänguasjadest meeldivad mulle kõige rohkem tuletõrjeauto,  pusled ja legod. Igav siin ei hakka,” ütles Siim, üks lastest, kes koos vanematega juba ruume uudistamas käinud.

Sadala lasteaiarühma õpetaja Sille Kirjutaja nimetas äsja avatud ruume nägusateks ja huvitavateks.  “Enamik on meil sõimerühma lapsed,” lausus pedagoog, kes seni töötas Torma lasteaias. “Kohaliku lasteaiaelu rütmi saamiseks kulub veel natuke aega. Peab arvestama, et tegemist on erinevas vanuses lastest koosneva liitrühmaga,” lisas Kirjutaja. Õpetajaks on Sadala lasteaialastele ka Jevgenia Novak ja abiõpetajaks Maarika Käär.

Vallavanem Triin Pärsim ütles et lisaks koolimaja ruumide optimaalsele kasutusele ja laste turvalisemale lasteaiateele, võimaldab kodulähedane lasteaed emadel-isadel paremi tööd saada. Selle tulemusena paraneb perede majanduslik olukord. “Samas annab ühe avaliku teenuse lisandumine piirkonnale juurde elukeskkonna väärtust,” lisas ta. Lasteaiaavaldusi võtab vastu Torma lasteaia direktor Kaja Ivask. Prognoosi põhjal alustab Sadala rühm tööd täiskoosseisus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus