Sadala koolimajas avatakse ka lasteaiarühm

 

Torma vallavolikogu otsustas kolmapäevasel istungil, et  alates 2015. aasta 1. augustist luuakse Torma lasteaia filiaal ka Sadalasse ja see hakkab tööle sealse kooli ruumides. Hääled jagunesid otsutamisel kuus poolt ja neli vastu, kolme volikogu liiget polnud kohal.

Torma vallavanema Triin Pärsimi kinnitusel oli tegemist otsusega, mida Sadala piirkonna inimesed on mitu aastat oodanud. Ta kinnitas, et vaidlus oli tuline.

“Meil on väga raske palgata tööle noori spetsialiste, kui puudub lasteaed. Laste 12-17 kilomeetri kaugusele Tormasse vedamine on kulukas ja ebamugav nii väikestele kui ka nende vanematele.”

Lasteaiarühma kolimisest Sadala koolimajja on räägitud sellest ajast peale, kui kool kuueklassiliseks muudeti. Tänavu vahetati koolimajas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel välja küttekatel ja nüüd on kütmine tunduvalt odavam.

Sadala kooli hoolekogu võttis kooli ruumide optimaalse kasutamise korraldamise oma südameasjaks. Hoolekogu kutsus kohale tervisekaitsetöötaja, kes vaatas kooli ruumid üle ning teatas, et pärast mõningast remonti ja kohandamisi sobiksid need lasteaiarühmale.

Sadala Kandi Edendajate Ühing tellis renoveerimisprojekti ning tasus selle eest kohalike elanike ja ettevõtjate toel.

Riigieelarve nn katuserahast saadi lasteaiarühmale vajalike ruumide kohandamiseks 9000 eurot. Töö kogu hinnanguline maksumus on arvestatud hinnapakkumuste järgi. Selle väljaselgitamiseks tuleb võtta ehitusfirmadelt uued hinnapakkumused.

Triin Pärsimi sõnul on kohalikud inimesed ise valmis lammutus- ja koristustöödele appi minema, samuti on kohalikud ettevõtjad valmis aitama tehnikaga. Sadala kandi naised koguvad sisustuseks ja tegevusteks vajalikku, samuti mänguasju.

Lasteaiarühma, mis on  Torma lasteaia “Linnutaja” filiaal, peaks mahtuma 18 + 2 last, tegemist on segarühmaga. Pärsimi sõnul andsid telefoniküsitluses lasteaiavajadusest teada 26 Sadala kandi lapse vanemad. Sadalasse lasteaia rühma loomine on kogukonda ühendav projekt, millele annab lisaväärtust suur kasusaajate hulk – lapsed, lapsevanemad, ettevõtjad, omavalitsus.

Sadala kandis elab nii lasteaiaõpetaja kui ka õpetaja abi kvalifikatsiooniga inimesi. Kui paljud neist on valmis avatavas lasteaiarühmas tööle asuma, pole veel täpselt teada.

Torma vallavanem kinnitas, et lasteaiarühma avamisega Sadalas väheneb vallal transpordikulu, samuti koha maksumus Torma lasteaias. Selles maakonna ühes tugevamas lasteaias on võimalik mõelda mitmete teenuste pakkumisele kogu Peipsi piirkonnas.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus