Sadala kooli sünnipäeval meenutati selle ajalugu

Eelmisel reedel tähistati Sadala kooli 119. sünnipäeva, kus meenutati kooli rajamise lugu, õnnistati koolimaja uuesti ning mõtiskleti ka kooli tuleviku üle.


Sadala kool on praegues Eestis üsna eriline haridusasutus. Kuueklassilises koolis õpib praegu vaid kolmkümmend last ning pidupäevaaktusel mahtus kogu koolipere ühte väiksesse saali. Samas ei tunne kooli juhtkond muret õpilaste väikese arvu pärast ning ei pea end igal võimalikul hetkel kooli pidaja juures ehk Torma vallavalitsuses tõestamas käima. Praegu Sadala kooli sulgemisoht ei ähvarda. “Kuni uute valimisteni. Praegu on meil vallavalitsusega väga head suhted,” kinnitasid kooli direktor Ethel Ottenson ning õpetajad Angela Saksing ja Mare Talve.

Veel lisasid õpetajad, et kuna kooliga samas majas töötab ka lasteaiarühm, siis on neil selge ülevaade, kui palju lapsi uuel õppeaastal kooli tulemas on. “Sadalas eelistatakse pigem kohalikku kooli. Oluliseks peetakse kooli lähedust kodule ning ka pikapäevarühma olemasolu,” rääkis muusikaõpetaja Mare Talve. 

Pidupäeva puhul teklid pähe

Sadala kooli teeb eriliseks ka asjaolu, et kui tavaliselt on vormimütsid ehk teklid suurte ja nimekate gümnaasiumide privileeg, siis ka väikesel Sadala koolil on oma teklid olemas. Kuigi Sadala õpilased ei pea iga päev vormimütsi kandma, on lapsed seda enam rõõmsad võimaluse üle panna see pähe pidupäeval. Ka eelmisel reedel olid lapsed kooli sünnipäeval vormimütsides ning võtsid need peast  vaid hümni laulmise ajal.

Sadala kool on olnud eriline avamisest saadik, mil see oli esialgu vaid tütarlastele mõeldud õppeasutus. Toona oli kool ümbruskonna üks moodsamaid ning ka väga kallis. Koolimaja ehitamine läks maksma 2000 rubla. Samal ajal ehitatud Karilatsi koolimaja Põlvamaal läks näiteks maksma pea poole vähem, 1090 rubla. 

Mõtetega ollakse uues aastas

Sünnipäeval luges Sadala kooli õpetaja Angela Saksing vanadest ajalehtedest, et kooli avamisel osales umbes 2000 inimest. Praegu elab sama palju inimesi terves Torma vallas. Võttes arvesse, et enam kui sajand tagasi oli liikumine  praegusest ajast oluliselt keerulisem, on kooli avamisel osalenute arv tõesti märkimisväärne.

Veel luges õpetaja Saksing vanadest lehtedest, et kooli õnnistasid sisse nii vene apostlik-õigeusu preester kui ka luteri kirikuõpetaja. Seekordsel kooli sünnipäeval otsustati õnnistamist korrata. Soliidses eas õppeasutusele andsid oma õnnistuse Mustvee õigeusu koguduse vaimulik isa Ilja ning EELK Laiuse Püha Jüri koguduse õpetaja Georg Glaase.

Juba on Sadala koolipere mõtetega uues aastas, mil tähistatakse kooli 120. sünnipäeva. Sel puhul korraldatakse ka kooli vilistlaste kokkutulek. Seda, kui palju aastapäevi saab Sadala kool veel toimiva õppeasutusena tähistada, näitab aeg, valimised ning võib-olla ka haldusreform.

Fakte Sadala kooli ajaloost

*1898. aastal valminud Sadala koolimaja ehitamine läks maksma 2000 rubla

*Kooli avamisel osales umbes 2000 inimest

*Praegu elab Torma vallas 2011 inimest

*Koolimaja õnnistasid sisse nii vene õigeusu preester kui luteri kiriku õpetaja

*Kooli kuulsaim vilistlane on Valdo Pant.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus