Sadala kooli saatusest

Möödunud aasta kevadel Sadala koolis peetud lastevanemate koosolekul räägiti kooli saatusest ehk mida kooliga edasi teha. Kõne all olid variandid, kas jätta see põhikooliks, kuueklassiliseks või veel koguni neljaklassiliseks. Olid kohal vallavolikogu liikmed  ja ka vallavanem. Meile püüti selgeks teha, et vallal ei ole raha  Sadala kooli sellisel kujul ülal pidada.

Nüüd loeme lehest, et valla võimekus on tõusnud. Aga kelle arvelt? Laste? Pannakse pool kooli kinni ja valla võimekus kasvab? Aga lastele ei mõtle meie ametnikud, seda teevad lapsevanemad. Kahju on lastest, kes peavad hakkama kaugel koolis käima, aga kuidas?

Laste arvelt vallale võimekust juurde saada pole jätkusuutlik. Oleme väga mures oma laste tuleviku pärast.

MURELIKUD LAPSEVANEMAD

Kirja saatja on toimetusele teada

Muutused on vajalikud

Sadala kooli osas otsust vastu võetud ei ole, seda teeb volikogu. Volikogu hariduskomisjon läks selgitama eelarve koostamise käigus tekkinud olukorda eelnevalt läbi viidud analüüsi põhjal. Küll aga tõdeti suvel valla arengukava koostamise käigus töörühmades, et muutused on vajalikud ja reorganiseerimine samuti.

Suurim põhjus on õpilaste arvu totaalne vähenemine ja kehtiv pearahasüsteem.

Vahepealne üleminekuperiood õpetajate rahastamise osas leevendas olukorda.

Nüüd veidi arvudest: 2010. aastal sai Sadala kool valla eelarvest 116 858 eurot. Täiendavalt eraldati õpetajate palkadeks 20 867 eurot valla vahenditest. Õpilaskoha maksumus on valla eelarvest Sadalas 2596 eurot, Tormas 1028 eurot. Võrdluseks: vabariigi keskmine on 887 eurot ja Tartu linna keskmine 415 eurot.

2011. aastal eraldati Sadala koolile täiendavalt õpetajate palkadeks valla vahenditest 43 067 eurot, vaatamata sellele, et valla eelarve maht vähenes võrreldes 2010. aastaga 14 protsenti. Üldine majanduslangus mõjub kohalikule omavalitsusele, sealhulgas takistab kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKSiga) pandud ülesannete täitmist.

Koolide jätkusuutlikkuse üheks oluliseks tingimuseks on ka hariduse kvaliteet, mida emotsioonidetulvas unustada ei tohi. Lisaks toetame huviharidust (muusikakool, kunstikool).

Valdade võimekuse näitajaid ei saa üheselt võtta,  need pole päris objektiivsed.

Selge on aga seegi, et  maakonna  koolivõrk vajab korrastamist.
i

RIINA KULL, Torma vallavanem

blog comments powered by Disqus