Sadala kool sai uue juhi

Sadala kooli kauaaegne õpetaja Aime Liivamägi asus uue kooliaasta eel tööle selle õppeasutuse direktori kohusetäitjana. Ametikoha vastuvõtmist põhjendas ta ennekõike sooviga kodukandis asuva kooli heale käekäigule kaasa aidata.

Aime Liivamägi tõdes, et praegu võtavad tema ajast suure osa ümberkorraldused, mis on seotud  põhikooli  reaorganiseerimisega kuueklassiliseks kooliks. See muudatus viiakse läbi vastavalt Torma vallavolikogu otsusele.

“Nõustusin kohalikult omavalitsuselt ametikohta vastu võtma, sest pean end Sadala patrioodiks, tunnen vastutust tagada koolis stabiilne ja rahulik õppetöö ja aidata kaasa kooli edasisele heale käekäigule. Isiklikust vaatevinklist pidasin oluliseks sedagi, et mu tööpäev ei tohiks kujuneda liiga pikaks ja pingeliseks, sest nelja kuu pärast peaks direktorina jätkama praegu lapsepuhkusel olev koolijuht Tiia Tasuja,” ütles Liivamägi.

Aime Liivamägi alustas omal ajal õpetajana Sadala kaheksaklassilises koolis, pärast seda töötas Jõgeval maavalitsuse haridusosakonna metoodikuna ja Jõgeva noortekeskuse direktorina. Seejärel sai temast taas algklasside õpetaja ja ühtlasi sekretär Sadala koolis.

Sadala kooli senine direktori kohusetäitja Angela Saksing lahkus ametist omal soovil, kuid jätkab samas koolis õpetajana.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus