Sadala ja Avinurme laste edu

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kooliõpilaste videokonkurss mini Negavatt otsis sel aastal ideid ületarbimise vähendamiseks. Kokku saabus konkursile 75 leidlikku videot üle Eesti. Edu saatis ka Jõgevamaa koole, sest vanemas vanusekategoorias saavutasid esikoha Sadala kooli õpilased ja kolmas oli Avinurme gümnaasium.
„Noored, kes on enim trendidest mõjutatud, mõistavad väga hästi, kuidas reklaam ja turundus nende tarbimist suunavad,“ sõnab Negavati projektijuht Anni Raie. „Mitmes videos toodi esile suunamudijate roll ületarbimise probleemis, kus promotakse asju, mida meil ei ole vaja. Läbivalt jäi kõlama sõnum, et kõige olulisem on väärtustada aega koos sõprade ja lähedastega, mitte asju – nii on meil rõõmsam ja lihtsam elada,“ lisab Raie.
Konkursi partner Telia Eesti toob esile, et laste mõttelend ja ideed on lõputud. „Uusi lahendusi ja leiutisi pudeneb otsekui varrukast. Telias oleme pidevalt uute keskkonda säästvate tehnoloogiliste lahenduste otsingul ning tulevase põlvkonna ideelennust saame kindlasti nii mõnedki mõtted, kuidas asju paremini teha,“ sõnab Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk.
IV–VI klasside vanusekategoorias saavutasid esikoha Sadala kooli 3.–4 klassi õpilased. Sadala noored mõtlesid lahenduseks välja kaasahaarava koorilaulu. Lauluviisi taustaks ehitati alevisse taaskasutuskast – ärge ostke kõiki asju, vaid päästke asjadesse uppuv maailm!
Teine oli selles vanusegrupis Väike-Maarja gümnaasiumi 6.b klass ja kolmas Avinurme gümnaasiumi 5. klass.
Avinurme noorte lahendus ületarbimisele on leiutada tablett, mis teeb meid reklaamide vastu ükskõikseks. Nii ostaksime poest ainult vajalikke asju ja naudiksime rohkem elu.
Mõlema vanusekategooria esikolmikule paneb KIK auhinnaks välja reisiraha (700, 500 ja 300 eurot) mõne muuseumi, looduskeskuse, ettevõtte, elamuspargi külastamiseks või matka korraldamiseks. Konkursi võitjad selgusid KIKi töötajate ühisel arvamusel.
Videokonkurss mini Negavatt toimus KIKi eestvedamisel viiendat korda. Igal hooajal pöörab konkurss tähelepanu mõnele keskkonnaprobleemile. Varasematel aastatel on noored pakkunud välja lahendusi nt autostumise, tekstiilijäätmete ja linnastumise teemadel.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus