Sadala Agro leidis põllukividele rakenduse

Eestimaa põldudelt on läbi aegade kive korjatud, et need maaharimist ei segaks. Enamasti on kivid kuhugi põlluserva hunnikusse laotud. Sadala Agro on leidnud kividele teistsuguse rakenduse ja kasutab neid aia ehitamiseks.


Sadala Agro taimekasvatuse assistendi Liisa Katti sõnul otsustasid nad põllult korjatud kividest lauda ja töökoja vahelise tee äärde põlluserva kiviaia rajada. Idee pakkus välja Sadala Agro juhatuse esimees Ahti Kalde.

Kiviaiaga alustati juba möödunud talvel. Suvel on põllumeestel väga palju muud tööd ning siis ei ole niisugusteks asjadeks aega. Sadala Agros on maaparandusbrigaad koos vajaliku tehnikaga ja nemad aeda ehitavadki. See tuleb veidi alla kilomeetri ehk ligi 970 meetrit pikk ja praeguseks on valmis umbes pool.

Liisa Katt arvab, et selle talvega veel kiviaeda valmis ei saa. Ettevõtte haldusjuhi Liana Antoni sõnul pole Sadala Agro rajatise tarvis rahalist toetust saanud, seda tööd tehakse n-ö oma kulu ja kirjadega. Talveajal kaitseb kiviaed teed tuisuvaalude eest, kevadel ja suvel on see lindudele ja putukatele hea elupaik.

PRIA-lt raha ei taotletud, sest PRIA toetab selliseid rajatisi vaid traditsioonilistes kiviaiapiirkondades, kuhu Sadala ei kuulu.

Liana Anton tunnistas, et neil on plaanis ka mujale kiviaedu rajada, kuid esmalt tuleks käsil olev töö lõpetada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus