Sada aastat raamatuvalgust

(Järg 17. jaanuaril ilmunud osale; kirjutise aluseks on Jõgeva maakonna keskraamatukogu sajandijuubeliks ilmunud raamat “Põltsamaa raamatukogud. A. W. Hupeli aegadest 21. sajandisse”, mille on koostanud Rutt Rimmel ja Siiri Õunap)

Lastele ilmus tollal ridamisi kaunite klantspiltidega suureformaadilisi raamatuid, millest tuntud muinasjutu asemel võis leida selle äranuditud variandi, mis meenutas sisukokkuvõtet.

1990. aastatel tuli kogusid komplekteerides arvestada kasvanud nõudlusega õigus- ja majandusalase ning poliitikat käsitleva kirjanduse järele. Arvutite ja interneti tulekuga muutus kirjastuste rohkes toodangus orienteerumine raamatukogu jaoks palju lihtsamaks. Kõnealusel aastakümnel tegi raamatukogutöötajatele meelehärmi raamatute köite kehv kvaliteet. Liimköites raamat võis koost pudeneda juba selle esmakordsel avamisel. Probleemi lahendamisel ilmutasid raamatukogutöötajad tähelepanu väärivat nutikust.

Et liimköites raamatut, mis juba korra laiali lagunenud, oli võimatu parandada, sest lahtised lehed hakkasid narmendama või kadusid sootuks, hakati ümber köitma päris uusi raamatuid. Kes köite parandamise viisi välja mõtles, ei mäleta enam keegi, aga enam-vähem sama meetod oli kasutusel kogu Eestis. Köite tugevdamiseks läks vaja haamrit ja naelu, piisavalt paksu lauatükki, vastupidavat niiti ning suuresilmalist, ent peenikest nõela. Raamat pandi lauatükile, “koputati” selle selja lähedale haamri ja naela abil augud (käibele läks isegi termin “koputamist vajavad raamatud”) ning õmmeldi lehed korralikult kokku. Jõukamad raamatukogud hankisid raamatutesse aukude tegemiseks elektritrelli koos peenikese puuriga. Põltsamaa raamatukogu sai sellise abivahendi alles 2000. aastal. Praeguseks on trell asendatud puurpingiga. See näitab, et raamatute köide on kohati ikka veel ebakvaliteetne ja vajab “järeleaitamist”.

Lisaks “koputamisele” tuli 1990. aastate keskel moodi nende kiletamine. Et raha kile ostmiseks nappis, tuli hoolikalt kaaluda, missugune raamat katta üleni, missugust tugevdada vaid seljalt. Raamatukogutöötajatel kulus hulk aastaid, tõestamaks, et see summa, mis kulutatakse kile ostmiseks, saab tõesti otstarbekalt investeeritud, sest raamatu eluiga pikeneb kordades.

1990. aastate lõpus liikusid raamatukogu statistilised näitajad ühtlaselt ja jõudsalt ülesmäge: lugejaid, külastusi ja laenutusi oli üha rohkem. Ühelt poolt oli see ilmselt tingitud sellest, et raamatukogul oli pakkuda üha laiemas valikus lugemisvara, teisalt sellest, et inimesed ei jõudnud endale enam koju nii palju raamatuid osta kui varem. Ehkki raamatukogutöötajad kandsid vananenud ja mittevajalikku kirjandust pidevalt maha, oldi ikkagi hädas üha kasvava raamatufondi riiulitele äramahutamisega. Üha selgemaks sai, et raamatukogu vajab suuremaid ruume. Väiksemad remondid, mida tehti, andsid küll majale värskema ilme, ent ruumipuudust need ei leevendanud. Tollele ajale iseloomulik töö — vanade puitakende vahetamine plastakende vastu — tõi aga vanasse ventilatsioonita kivimajja hoopis uue probleemi: hallituse. Aknapaled kattusid mustja kihiga, mis liikus kiiresti edasi seintele ning sealt raamatutele ja riiulitele. Juba majja astudes oli tunda niiskuse ja hallituse haisu. Ei aidanud seinte pesemine ega niiskusetõrjevahendite kasutamine. Raamatukogutöötajatel tuli rikutud raamatuid virnade viisi maha kanda.

2000. aasta lõpus sai OÜ Põpro valmis raamatukogu juurdeehitise eelprojekti, ent “päris” projekti sellest ei saanudki. Selle asemel koostas arhitektuuribüroo Terranum arhitekt Peeter Merisalu uue, eelprojektist oluliselt erineva projekti, mis paistis silma vana ja uue julge ühendamise poolest. Projekteerimise ajal kohtus arhitekt korduvalt raamatukogu direktoriga, et täpsustada ruumilahendusi. Et juurdeehitises pidi koha leidma eelkõige lasteosakond, kaasati paaril korral arutellu ka lasteosakonna juhataja.

Projekt valmis 2003. aastal ja sama aasta oktoobris läks ka ehitamiseks. Ehitaja leidmiseks kuulutatud riigihankel tegi parima pakkumise AS Rake. Juurdeehituse rajamise ja raamatukogu vana osa renoveerimise ajal (2003. aasta sügisest 2004. aasta kevadeni) tegutses raamatukogu Lossi tn 9 majas, kus varem olid asunud SEB Panga kontor, kudumistöökoda ja raamatukauplus Kupar. Lasteosakond oli sinna hallituse eest pakku läinud juba aasta varem. Sel ajal, kui ehitustööd käisid, joonistasid osakonnajuhatajad riiulite, laenutuslettide ja kappide skeeme. Õigupoolest jäi kogu sisekujundus osakonnajuhatajate hooleks: nende otsustada jäi ruumide värvilahendus, mööbli paigutus ja muu.

Laienenud ja uuenenud raamatukoguhoone avati pidulikult 18. juunil 2004. Direktor Vaike Oro, kellelt ehitusaegne asjaajamine hulga energiat oli röövinud, tõdes, et päev, mil raamatukogu taas uksed avab, on tema õnnepäev.

Veel enne maja renoveerimist ja juurdeehitise rajamist oli aga Põltsamaa raamatukogus alanud arvutiajastu. Selle saabumist valmistasid kogu Eesti raamatukogude jaoks ette Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juurde 1992. aastal loodud raamatukogude automatiseerimise toimkond, mille ülesandeks oli välja töötada automatiseerimise projekt ja leida raha selle elluviimiseks, ning sama ühingu juurde 1995. aastal moodustatud raamatukogude automatiseerimise töörühm, kes hakkas protsessi reaalselt käivitama, sealhulgas raamatukogutöötajatele koolitusi organiseerima. 1996. aastal korraldatud tarkvara hankekonkursil tunnistati parimaks Soome Akateeminen Tietopalvelu OY tarkvara Kirjasto 3000. Tallinnas avati Kirjasto 3000 Eesti tugikeskus. Tänu Avatud Eesti Fondi toetusele, alustati 20 maakonna ja linna keskraamatukogus, sealhulgas Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus, projekti elluviimist.

Põltsamaa raamatukogutöötajatest said arvutiga töötamisel esimestena “käe valgeks” direktor Vaike Oro ja lasteosakonna juhataja Rutt Rimmel: neil avanes võimalus osaleda Põltsamaa ühisgümnaasiumi poolt välja pakutud nädalasel koolitusel, mida juhendas tunnustatud arvutiõpetaja Märt Kõvask. Sama aasta aprilli lõpus osales Rutt Rimmel veel Eesti rahvaraamatukogude töötajatele Kesk-Soomes Haapavetel korraldatud kahenädalasel koolitusel, kus oli põhirõhk interneti kasutamisel, ent kus tutvuti põgusalt ka programmiga Kirjasto 3000. Spetsiaalsel Kirjasto 3000 koolitusel käisid komplekteerimisosakonna juhataja Maris Oro ja teenindusosakonna juhataja Siiri Õunap. Tarkvara-alaseid koolitusi pakuti raamatukogutöötajatele tegelikult napilt ning neistki said osa vaid üksikud töötajad, teised pidid õppima nende kõrvalt.

Kaks esimest arvutit koos tarkvaraga sai Põltsamaa raamatukogu komplekteerimisosakond 1996. aasta oktoobris. Järgmisel aastal saadi server ja veel mitu arvutit.

Arvutite tulek muutis oluliselt raamatukogutöö iseloomu. Kõigepealt asuti koostama elektroonilist kataloogi. Esmalt sisestati sinna raamatukogusse saabunud uute raamatute kirjed, hiljem võeti käsile ka vanemad raamatud. Osteti vöötkoodilugejad ning telliti raamatutele ID-Balti vahendusel vöötkoodid, mis vahetasid välja varasemad inventarinumbrid. E-laenutus käivitati Põltsamaa raamatukogus täielikult 1. septembril 2004. Selleks ajaks oli programm Kirjasto 3000 aga minevik.

Kõnealuse programmi arendamine lõpetati juba 1990. aastate teisel poolel. Selleks, et Eesti raamatukogudes järgmise põlvkonna tarkvara kasutusele võtta, tuli varustada aga kõik raamatukogud interneti püsiühendusega. Selle tingimuse täitmisel tuli appi avaliku teabe seadus, mis kohustas omavalitsusi tagama kohtadel interneti püsiühenduse ning avalike interneti püsiühenduse ning avalike internetipunktide (AIP) loomise kõigis rahvaraamatukogudes. Põltsamaa raamatukogus avati internetipunkt 2001. aastal (Jõgeva linnaraamatukogu oli nii kaugele jõudnud juba paar aastat varem). Esialgu paiknesid internetipunkti külastajatele mõeldud arvutid teenindusosakonnas, omaette ruumi sai AIP 2004. aastal, kui raamatukogu oma renoveeritud majja tagasi kolis.

(Järgneb)

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus