Sada aastat aktiivset kodanikku

26. novembrist 2. detsembrini toimub Ühisnädala raames üle Eesti mitmeid kodanikeühenduste sündmusi, mis kutsuvad märkama ning tunnustama kodanikujulgust ja aktiivsust ning väärtustama kodanikeühenduste panust meie ühiskonda.


Et 26. novembril täitub sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, on Ühisnädala juhtmõtteks „Sada aastat aktiivset kodanikku“. Seltsidel ja ühendustel on saja aasta jooksul olnud oluline roll Eesti ajaloos. Aktiivsed inimesed ja koos tegutsemine on toonud Eesti ühiskonda suuri muutusi rahvuslikust ärkamisajast laulva revolutsioonini. Praegune Eesti kodanikuühiskond on võrreldes varasemaga märksa rohkem organiseerunud, suudab paremini oma huvigruppide eest seista, kodanikualgatuse avalik maine on paranenud, ühendusi kaasatakse rohkem avaliku võimu elluviimisse ja ka kodanikeühendused ise on palju võimekamad.

Novembrikuu viimasel nädalal on alates 2012. aastast maakondlikud arenduskeskused koos mitmete partnerite ja maakonna vabaühendustega korraldanud mitmeid sündmusi, et esile tuua oma vabaühenduste panust kogukonna ellu, tunnustada inimeste algatusvõimet ning vabatahtlikku panustamist. Sellel aastal kuulub Ühisnädal ka EV100 juubeliprogrammi. 

Jõgevamaa Ühisnädalal tunnustame oma selle aasta parimaid ühendusi 29. novembril Mustvee Kultuurikeskuses toimuval kodanikupäeval. Lisaks tunnuste üleandmisele kaheksas erinevas kategoorias, arutleme koos Artur Talvikuga, milline on kodanikeühenduste roll praeguses Eestis ja milline võiks see olla tulevikus.

Jõgeva Linna Pensionäride Ühendus ja Jõgeva Arukate Akadeemia korraldavad osaluskohviku, et leida senisest enam võimalusi eakate kaasamiseks kohaliku elu arendamisse ja kogukondlikku tegevusse. Sadala Külade Selts kutsub Ühisnädalal Laiuse, Torma ja Sadala piirkonna lapsi klounide Piip ja Tuut etendusele ning meisterdamishuvilised on oodatud Laiuse õlemuuseumi ja MTÜ Airaan õpitubadesse. Nädala lõpus oodatakse kõiki Sadala ja Vaiatu rahvamajja ühist advendiküünalt süütama.
Jõgevamaa Ühisnädala sündmuste täpne kava on näha Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel www.jaek.ee/uhisnadal-2018, kogu Eesti ürituste kava www.ühisnädal.ee.

Ootame kõigi huviliste rohket osavõttu!

KERSTI KURVITS, 
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikeühenduste konsultant

blog comments powered by Disqus