Sääritsal tegutseb keelelaager

Eile alustas Pala vallas Sääritsa külas tegevust  III Kodavere murde keelelaager, kus arutatakse erinevate eesti murrete kasutamise ja püsimajäämise võimaluste üle lähemas ja kaugemas tulevikus.

Eile alanud ja täna jätkuvas keelelaagris räägitakse eesti keele murrete omapärast,  huvist  ja võimalustest neid praegu ja edaspidi kasutada.

“Mõistagi on kõne all ka üsnagi hääbumisohus oleva Kodavere murdega seonduv. Nii püüamegi laagris kõnelda selles murdes, mis oli levinud tänasel Jõgevamaal ja Tartumaal, Omedu jõest kuni Koosani ulatunud Kodavere kihelkonnas,” ütles laagri korraldaja Evi Treial (pildil).

“Arutelude  läbiviimisel on arvesse võetud aastateks 2011-2017 koostatud Eesti keele arengukava, milles on püstitatud eesmärgid ka keele piirkondlike iseärasuste rakendamiseks ja alleshoidmiseks, ” lisas ta.

Peipsi järve ääres telklaagris on koos erinevas vanuses murdehuvilised, kellest nooremad Anna Haava nimelise Pala Kooli teise klassi õpilased koos klassijuhataja Helle Värsiga. Eesti Rahvapärimuse Kooli pedagoogi Terje Puistaja eestvõttel mängitakse vanaaegseid laulumänge.

Juhan Liivist räägib Liivi muuseumi giid Margit Kilter. Esinevad lauluansamblid Kanarbik Alatskivilt Aili Tennosaar-Rannajõe ning Eluhelmed Palalt ja Allikad Saare vallast Hallikult Heino Sulgeri juhendamisel.

“Kodavere murre on meie koduvalla üks kultuuriväärtusi ning igati teretulnud on kohapealne entusiasm selle tutvustamisel ja hoidmisel, ” ütles Pala vallavanem Jozsef Weinrauch, kes ka keelelaagri avas.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus