Saare vallavanemaks valiti Hannes Soosaar

 

Saare vallavolikogu valis ühehäälselt  vallavanemaks ettevõtja ja mitmete projektide arendaja  Hannes Soosaare, kellele vald on koduks olnud kolmkümmend aastat.

Uus omavalitsusjuht peab vajalikuks kohaliku võimu veelgi ladusamat ning mitmekülgsemat koostööd ettevõtjate, teadlaste, leiutajate ning teistegi nutikate ja tegusate inimestega.

Hannes Soosaare valimist Saare vallavanemaks toetasid kõik üheksa istungil osalenud vallavolikogu liiget. Istungilt puudus kaks saadikut.

“Omavalitsusjuhiks sain tõesti ootamatult, põhjus oli kauaaegse vallavanema ning seda tööd ka jätkama soovitud Jüri Morozovi saamine riigikogu liikmeks. Minu üksmeelne toetamine tuli meeldiva üllatusena. Olen volikogu liikmetele usalduse eest tänulik ja püüan seda igati õigustada,” ütles Soosaar, kes kandideeris volikokku Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas.

Ta on veendunud, et vallavalitsuse töötajad peavad suhtlema valla elanikega sõbralikult ja usalduslikult, et kodanikel süveneks kindlustunne. “Kahtlemata peab vald edaspidi veelgi rohkem maapiirkonna ettevõtlust toetama. Tõhusat ja tulemuslikku koostööd on tarvis teha osaühingute, aktsiaseltside, füüsilisest isikutest ettevõtjatega, samuti mittetulundusühingute ja seltsingutega. Sellest tegevusest sõltub, kui intensiivselt end meie valda sisse registreeritakse ja sel moel meie maksubaasi ja eelarve seisu parandatakse. Kindlasti on tarvis vallaellu kaasata teadlasi, avara  silmaringiga ja nutikaid inimesi erinevatest eluvaldkondadest,” märkis Hannes Soosaar.

 

Näeb perspektiivi noortekülas

Vallavanem Hannes Soosaar näeb perspektiivi ka Voorele kavandatud noortekülas. “Loodame tuua rohkem noori inimesi Saare valda tagasi. Seame mõistlikud ootused ja keskendume piirkonna majanduselu eeldustele, milleks on puidutööstuse, loodusturismi, käsitöö ja infotehnoloogia areng. Rohkem võiks olla vanuses 35 + ettevõtjaid, kellel on vajalikud kogemused selles valdkonnas tegutsemiseks,” lausus ta.

Hannes Soosaar on olnud Saare valla elanik alates 1983. aastast ning lõpetanud aastal 1999 siinse põhikooli. Aastatel 2008-2013 töötas ta koduvallas sihtasutuse Kalevipoja Koda juhatajana, kust ta sai enda sõnul hea juhtimiskogemuse avalikus sektoris.

Soosaare eestvedamisel on mitmendat aastat tegutsenud Kalevipoja Suveteater, tänavu suvel korraldas ta Peipsi romantika kontserte. “Annan nendesse projektidesse edaspidigi  panuse, kuigi ehk mitte nii põhjalikumalt kui varem,” lubas vastne vallavanem.

 

Kui küsiks Siililt nõu

Saare vald on teatavasti läbi ja lõhki Kalevipoja temaatikaga seotud ja siin asub  ka Kalevipoja muuseum. Seetõttu sai palutud Hannes Soosaarel veidi fantaseerida ja päritud, millist nõu ta küsiks Siililt. “Küsiksin, kuidas panna inimesi oma koduvallast veelgi rohkem hoolima, et nad sooviksid siiralt anda veelgi suurema  panuse valla arengusse,” vastas omavalitsusjuht.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus