Saare vallas uuendatakse terviseprofiili

 

Kolmapäeval peetakse Voorel asuvas Saare valla aktiviseerimiskeskuses selle omavalitsuse  terviseprofiili uuendamise teemaline arutelu, kuhu oodatakse võimalikult palju inimesi erinevatest huvigruppidest.

Saare valla senine terviseprofiil valmis aastaks 2010. “Käesolevaks ajaks tuleb profiilis uuendada faktiandmeid, kirjeldada hetkeolukorda ja sõltuvalt vajadusest püstitada uued eesmärgid ja määrata kindlaks tegevussuunad,” ütles senise terviseprofiili koostamist juhtinud Janika Altmäe. “Paikkonna terviseprofiil annab ülevaate elanike terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest,” lisas ta.

“On oluline, et võimalikult paljud eri huvigruppidesse kuuluvad inimesed osaleksid Voore aktiviseerimiskeskuses 8. jaanuaril toimuval terviseprofiili koostamise teemalisel mõttevahetusel ja pakuksid välja teemakohaseid ideid. Mida arvukam on osalemine, seda põhjalikumalt saavad vajadused fikseeritud,” lausus Saare vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Maarika Kits

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus