Saare vallas tuleb igal elualal kokku hoida

 

Saare vallavolikogu istungil võeti ühehäälselt vastu tasakaalustatud eelarve, mille mahuks on 1 158, 92 eurot.

Eelarve menetlemisega seonduvalt märkis Saare vallavolikogu esimees Aivar Kütt, et arutelud ja diskussioonid toimusid ennekõike komisjonis, kusjuures peeti ka koosolek, selgitamaks valla rahanduslikku olukorda haridustöötajatele. Kokkusaamisel osalesid vallavanem, pearaamatupidaja ja volikogu esimees.

“Eelarves on planeeritud suurimad kulutused haridus- ja sotsiaalvaldkonnale, kokkuhoid puudutab aga absoluutselt igat eluala. Käesoleval aastal vähenevad kõikide omavalitsustöötajate sissetulekud, kusjuures teistest enim kahaneb vallavanema sissetulek. Volikogu vähendas vallavanema ettepanekul tema palgataset. Maksude laekumine jääb Saare vallas aga valdavalt 2010. aasta tasemele,” lisas volikogu esimees.

Küti sõnul saavad Saare vallas teoks ka projektid, milleks laekub raha ka väljastpoolt omavalitsust, kuid tarvilik on ka valla omaosalus.

“Rahastamisotsus on Voore paisjärve äärde harrastuskalurite puhkeala rajamiseks ja paadisilla ehitamiseks. Esitatud on ka taotlused Voore kooli remonditöödeks, noortekeskuse ehitamise jätkamiseks ja puhkemajanduslike projektide realiseerimiseks Kääpal,” lausus volikogu esimees.

JAAN LUKAS  

blog comments powered by Disqus