Saare vallale koostatakse uus arengukava

Saare vallavolikogu istungil otsustati hakata koostama arengukava aastateks 2013-2025 ja kaasata sellesse protsessi võimalikult paljudel elualadel tegutsevaid vallaelanikke.

Saare vallavolikogu esimees Aivar Kütt tõdes, et arengukavasse tuleb teatud aja tagant muudatusi teha, kuid senise arengukava aegumise tõttu otsustati koostada täiesti uus.

“Praegu käib töörühmade moodustamine neist, kelle mõtetest ja ideedest arengukava kokku pannakse. Kaasame sellesse protsessi volikogu liikmeid, asutuste ja ettevõtete juhte ning teisigi vallaelanikke, kes soovivad omavalitsuse edasises käekäigus kaasa rääkida. Ise pean oluliseks, et arengukavas oleks põhjalikult käsitletud ettevõtluse, turismi, keskkonna ja loodushoiu ning turvalisuse teemat,” ütles Kütt.

 “Liitumist ühe või teise omavalitsusega  pole arengukava koostamisel plaanis käsitleda. Lähtume sellest, et Saare vald jääb Eestimaa kaardile ka tulevikus,” lisas ta.

Saare vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Rita Kivisaare hinnangul tuleks arengukavas olulisele kohale seada eesmärgid, mille elluviimine aitab kaasa sellele, et noored ka tulevikus Saare valda elama tahavad jääda ja siia oma kodud rajavad.

“Vajame hubast ja mitmekülgseid tegutsemisvõimalusi pakkuvat elukeskkonda. Inimestel peavad olema kättesaadavad mitmed teenused. Näiteks praegu on postkontor Voorel, Kääpal vallakeskuses  see aga puudub. Tähtis on seegi, et vallas saaks jätkuvalt head põhiharidust omandada.”

Kivisaar on MTÜ Kääpa Ühistegevusseltsi juhatuse liige ja ta leiab, et arengukava koostamisse oleks mõttekas kaasata võimalikult rohkesti  inimesi seltsidest ja ühingutest. “Loodetavasti seda ka tehakse, sest vallavalitsusel ja vallavolikogul on kolmanda sektoriga hea koostöö,” lisas ta.

Paljude ideede ja ettepanekute põhjal vormistab Saare valla arengukava dokumendiks SA Jõgevamaa ja Arendus- ja  Ettevõtluskeskus juhataja Katrin Rajamäe. “Kõigepealt on vaja jõuda lõpule töörühmade moodustamisega ning panna paika arengukava struktuur. Esimene seminar on juba toimunud,”   ütles Rajamäe, kelle sõnul peaks arengukava valmima mõne kuuga. Saare valla arengukava koostamist toetab ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus