Endise Saare valla sihtasutusi juhivad Annika Oras ja Aare Uleksin

Haldusreform on toonud kõikjale nii palju uut, et paljud uudised võivad märkamatagi jääda. Nii pole Vooremaa varem kirjutanud ka sellest, et senise Saare valla kaks olulist sihtasutust, Kalevipoja Koda ja Voore Aktiviseerimiskeskus, on saanud uue juhi. Esimeses toimetatakse nüüd Annika Orase, teises Aare Uleksini juhtimisel.


Nii Kalevipoja Koda kui ka Voore Aktiviseerimiskeskust juhtis möödunud aasta kevadest Jüri Morozov, ent temast sai oktoobrikuiste kohalike omavalitsuste valimiste järel teatavasti Mustvee vallavanem. Seepärast oli vaja sihtasutustele uued juhid leida.

“Annika Oras on hea näide selle kohta, et kes teeb, see jõuab,” ütles Mustvee vallavanem Jüri Morozov. “Ta on suurepärane ema oma viiele tütrele, kelle hulgas on suisa kaks paari kaksikuid, ent tal jätkub energiat ka kogukonna elu edendamiseks. Algul lõi ta aktiivse lapsevanemana kaasa lasteaia ettevõtmistes, tema viimase aja tegemiste hulgas on aga kaalukaim Kääpa OTT-i käivitamine.”

OTT ehk Otse Tootjalt Tarbijale on teatavasti süsteem, mis viib kokku kohalikud toidutootjad ja nende toodangust huvitatud tarbijad.

Jüri Morozovi sõnul rääkisid Annika Orase kasuks tema hea haridus ning kasiinoketis Olympic töötades omandatud juhikogemus (Annika töötas seal kvaliteedi- ja teenindusjuhina).

“Lühidalt öeldes – olen ikka arvanud, et Annikale tuleks kodukandis suuremat rakendust leida, ning mul on väga hea meel, et ta Sihtasutuse Kalevipoja Koda juhtida võttis,” sõnas Jüri Morozov.

“Üritan Kalevipoja Koja juhatuse liikmena võimalikult hästi kogukonda kaasata, et muuseum, rahvamaja, raamatukogu ja seikluspark, mis Kalevipoja Koja koosseisu kuuluvad, hakkaksid paremini ühte jalga käima ja kogukonnakeskusena toimima,” ütles Annika Oras. “Samas on vaja pakkuda kaugemalt tulnud huvilistele ühtseid teenustepakette, mis meie eri üksusi kaasavad. Meil on ju tegelikult palju pakkuda: teadmisi meie rahvuseeposest ja selle kangelasest, ilusat loodust, seiklusi, toitlustamist jne. Kalevipoja Koda peaks kujunema elamuskeskuseks.”

Külli Must tuli appi

Annika Orase sõnul algab lähiajal Kalevipoja muuseumi hoone renoveerimine. Selle lõputähtajaks on 2019. aasta kevad.

“Muuseumile annavad renoveeritud hoone ja uus ekspositsioon kindlasti palju juurde,” ütles Annika Oras.

Tema sõnul on kogukonnas siiski ka neid inimesi, kelle jaoks muuseumihoone ümberehituse algus pole positiivne uudis, sest tegemist on nende kunagise koolimajaga.

“Enne, kui kevade poole ehitamiseks läheb, korraldame kindlasti vana majaga hüvasti jätmise peo. Pärast ümberehitust ei pruugi inimesed ju enam ära tunda, kus oli kellegi kunagine klassiruum ja koolipink,” ütles Annika Oras.

Muuseumi renoveerimiseks ja uue ekspositsiooni loomiseks sai Kalevipoja Koda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Muuseumi arendusprojekti rahastatakse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi (PKT) alusel.

Muuseumi suuremahulise arendusprojektiga Annika Orasel otseselt tegemist teha ei tule, sest seda on kutsutud vedama suurte kogemustega Külli Must. Alatskivi lossi suuremahuliste restaureerimistööde ajal oli ta mäletatavasti lossi haldava sihtasutuse juht.

“Vaatasime ringi ja uurisime, kellel on sobivat kogemust. Külli Must oli õnneks muudest kohustustest vaba ja nõustus meile appi tulema,” sõnas Jüri Morozov.”

Projektivaba elu ei saa siiski elada ka Annika Oras, sest Saare rahvamaja suur saal oleks vaja ürituste korraldamiseks sobivaks muuta.

“Rahvamaja saalis on külmemal ajal tihtipeale vaid mõne pügala võrra kõrgem temperatuur, kui õues,” ütles Annika Oras. “Saal oleks vaja soojemaks saada ning tore oleks laudise alt välja tuua kunagised magasiaida aegsed maakivimüürid. Üle neljakümne aasta tagasi rajatud elektrisüsteem on aga suisa ohtlikuks muutunud.”

Rahvamaja saali remontimiseks taotles Kalevipoja Koda raha äsjasest Leader-programmi taotlusvoorust, mille tulemused pole veel teada.

Sihtasutuse Voore Aktiviseerimiskeskus juhatuse liikmena on enam kui kuu aega tegutsenud Aare Uleksin. Tal on nüüd pidada mitu ametit: ta juhib ka senini veel tegutsevat Saare Vallavara.

Laulma ja tantsima

“Kui senini olen tegelnud praktiliste majandusküsimustega, siis nüüd peaksin, piltlikult öeldes, ka laulma ja tantsima hakkama,” ütles Aare Uleksin muiates.

Voore Aktiviseerimiskeskus on ju tõesti muu hulgas kohaliku kultuurielu keskus, samuti noortekeskus.

“Kuna möödunud aasta lõpus lahkusid ametist aktiviseerimiskeskuse senine huvijuht ja noortejuht, on mul praegu üheks pakilisemaks ülesandeks nende asemele uute iniemeste leidmine,” sõnas Aare Uleksin.

Senistest töötajatest sai üks parema pakkumise naabrite juures, teisel kasvas aga töökoormus koolis. Uue huvijuhi ja noortejuhi loodab Uleksin leida kohapealt, sest kaugemalt käima hakkajaile tuleks lisaks palgale sõidukompensatsiooni maksma hakata. Lähiajal kavatseb sihtasutuse juht aga kokku kutsuda piirkonna külaseltside ja muude seltside esindajad, et ühiselt arutada, milliseid üritusi võiks korraldada.

Mustvee vallavanem Jüri Morozov ütles, et Voore Aktiviseerimiskeskuse juhtimise Aare Uleksinile usaldamine oli mõistlik käik, sest tal on pikk omavalitsustöö kogemus ning ta tunneb kohalikku elu ja inimesi. Lisaks sellele saab Uleksinist uue Mustvee valla struktuuris ka Saare ja Voore piirkonna teenuskeskuse juht. Voorel hakkab teenuskeskus toimima just aktiviseerimiskeskuses, Kääpal senises vallamajas, kuhu peatselt kolivad ka perearst, raamatukogu ja noortekeskus.

Saare vallas kujunes juba haldusreformi eel välja seisukoht, et Kalevipoja Kojast ja Voore Aktiviseerimiskeskusest peaksid kujunema kogukonnakeskused. Seepärast kutsuti suvel kokku rahvakoosolekud ja pandi mõlemas sihtasutuses ametisse rahva poolt valitud nõukogud.

“See on kindel, et endises Saare vallas n-ö tühja kohta ei teki, vaid sihtasutused võtavad kohaliku elu korraldamise teatud mõttes üle,” sõnas Jüri Morozov. “Kogemused näitavad, et see, kas piirkond tõuseb või hääbub, ei olene niivõrd vallavalitsusest, kuivõrd kohalikest inimestest.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus