Saare valla noortevolikogusse valiti seitse liiget

Saare valla noortevolikogusse valiti seitse liiget. Nüüdsest kuuluvad sinna Astra Säälik, Kaarel Laak, Kerli Kaasik, Kerli Säärits, Sirle Jõesaar, Sven Kiiss ja Piia Pross.

Saare valla noored otsustasid valida vallavolikogule kõrvale noorsooküsimustes nõu andva organi  — valla noortevolikogu.

Idee selline ühendus luua sai alguse juba viimaste kohalike omavalitsuste valimise aegu.

Noortevolikogusse oli võimalik kandideerida kõigil Saare vallas elavatel ning ka mõnda teise haldusüksusse sisse kirjutatud, kuid Saare valla koolis õppivatel 15-26-aastastel noortel. Valimised viidi läbi 15-21. augustini, hääletada said 13-26 -aastased Saare valla noored.  Registreerus 15 kandidaati, kelle seast tegi valiku 34 valimas käinud noort.

Seitsmeliikmeline noortevolikogu, mis valiti üheks aastaks, peab endi hulgast valima esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

Noortevolikogus on noortel inimestel võimalik tundma õppida organisatsiooni töökorraldust ning saada teadmisi, kuidas koostada arengukava, kirjutada projekte, tegelda eelarveküsimustega.

Noortevolikogu hakkab seisma umbes 400  7-26-aastase

Saare valla noore eest. Esimesele istungile kogunetakse järgmisel esmaspäeval, 29. augustil. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus