Saare valla heakorrakonkursi võitjatele jagati tunnustust

Heakorrakomisjon selgitas parimad parimad neljas grupis välja juba juulis. Teenitud tasu aga otsustati pidulikul vastuvõtul üle anda nüüd, kui sügistöödega lõpukorrale jõutud. Selgitati välja kaunimad eramud või suvekodud, mitmepereelamud, tootmistalud või asutused ja ilusamad külad. Eramute grupis vaadati üle 21 kaunimat kodu. Esimene koht otsustati anda Elle Joostile Koseveski külast, järgnesid Koidu ja Kalju Lalini kodu Kalliverest ja Toomas Frei eramu Levalast. Mitmepereelamustest, kus osalejaid oli kokku viis, tunnistati kõige kaunimaks korterelamu nr 8 Saarel, teisele kohale tuli korterelamu nr 4 Voorel ja kolmandale korterelamu nr 6 Saarel. Tootmistalude ja asutuste grupis oli valida kuue kaunima paiga vahel. Esikoht läks sihtasutusele Kalevipoja Koda Saarel, teiseks tuli Ulvi ja Taivo Tamme kodu Hallikult ning kolmas koht otsustati anda Voore koolile. Valla 22st külast loeti ilusaimaks Koseveski, järgnesid Sirguvere ja Ruskavere. Lisaks sellele otsustati välja anda kolm eripreemiat ja neli ideepreemiat. Esikohale tulnud võivad 3000-kroonise ostut?ekiga osta Tartust kauplusest Aiamaailm aiatarbeid või ehitusmaterjali. Parimaks osutunud Koseveski küla aga oli ära teeninud 5000-kroonise t?eki. Tunnuskirjade üleandmisel olid meeleolu looma tulnud esinejad Tartust Heino Elleri nimelisest muusikakoolist. Kõnelesid vallavolikogu esimees Aivar Kütt, vallavanem Jüri Morozov ning Ene Uuna, kes on heakorrakomisjoni liige olnud mitmel järjestikusel aastal. Autasud andis üle Vallavara juhataja Aare Uleksin, kellel oli hea meel komisjoni nimel tunnistada, et valla külad, kodud ja asutused muutuvad aina ilusamaks. VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus