Saare valla elukeskkonda võimaldavad parandada projektirahad

Saare vallavolikogu võttis ühehäälselt vastu 2013. aasta eelarve, mille suuruseks on 1 143 2111 eurot. Ka tänavu teostatakse selles omavalitsuses mitmed ettevõtmised projektirahade toel.

Saare vallavolikogu esimees Aivar Kütt märkis, et 2013. aasta eelarve on koostatud säästueelarvena, kus pole kavandatud töötajate palgatõusu ja majanduskulude kasvu. “Palgatõus, millest räägivad riigis võimul olevad erakonnad, pole meie piirkonda veel jõudnud,” nentis vallavolikogu esimees Aivar Kütt. “Eelarve menetlemisel tehti põhiline töö vallavolikogu eelarvekomisjonis, kes lähtus oma tegevuses Saare valla eelarvestrateegiast aastateks 2013-2016  ning valla arengukavast. Komisjoni töös osalesid ka vallavalitsuse töötajad ja valla asutuste juhid. Püüti arvestada kõikide osapoolte huvidega ning eks tuli ka komporimisse teha,” ütles ta. Küti sõnul on eelarves haridusvaldkonnale plaanitud 535279, sotsiaalvaldkonnale 180 460 ja majandusvaldkonnale 158 597 eurot.

“Sihtasutus Kalevipoja Koda saab eelarvest 59 402 ja Saare Valla Aktiviseerimiskeskus 52 405 eurot,” märkis vallavolikogu esimees. 

Koolile uus katlamaja

“Voore põhikoolis tehakse remonditöid ja paigaldatakse tuletõkkeuksed, mida nõuavad  päästeameti ja terviseameti ettekirjutused. Raha selleks taotletakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. Soojusettevõte ehitab Voore koolile uue hakkepuidul töötava katlamaja, milleks poole vajalikust rahast eraldas Keskkonna Investeeringute Keskus.

Tegelikult vajaks koolihoone põhjalikku remonti, et soojustada välisfassaad, ehitada tasakaalustatud ventilatsioonisüsteemid ning täielikult renoveerida siseruumid,” ütles Saare vallavanem Jüri Morozov.

“Voore puhkealale rajatakse aga kergtee, mille valmimist rahastatakse VIA  Hanseatica projekti kaudu, kusjuures vald osaleb projektis 50-protsendilise omaosalusega. Leader –meetmest rahastatakse SA Kalevipoja Koda projekti eksponaate tutvustavate siltide tellimist Kalevipoja muuseum ning Kääpa Ühistegevuse Seltsi projekti kunagise meiereihoone renoveerimiseks külakeskuseks,” lisas vallavanem.

Lastele hõbelusikad

“Sünnitoetus on vallas 128 eurot. Lisaks sellele kingib Saare vald igale lapsele nimelise hõbelusika, mis antakse üle valla laste nimepäeval. Lasteaiamaksu pole muudetud. Lapsevanem maksab 9,60 eurot kohamaksu ja lisaks 1,50 toiduraha päeva kohta. Eelkoolirühmas on kohamaks 3,20 eurot ja toit tasuta. Toidupäeva tegeliku maksumuse ja lapsevanema poolt tasutava vahe maksab kinni vald ning eelmisel aastal ületas see summa 3000 eurot,” lausus Jüri Morozov.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus