Saare valla aktiviseerimiskeskus aitab eakad taas koolipinki

Voorel tegutsev sihtasutus Saare valla Aktiviseerimiskeskus on eestvedajaks hasartmängumaksu nõukogu rahastatavale projektile Uued teadmised ja oskused – võti edukaks toimetulekuks vanemas eas”, mille raames korraldatud ankeetküsitluses selgitatakse välja eakate huvi ja vajadused enesetäienduse ja ümberõppe vastu ning hakatakse saadud infost lähtudes koolitusi korraldama.

Aktiviseerimiskeskuse juhataja Rein Lillak märkis, et projekti ellukutsumise ajendiks sai suuresti asjaolu, et inimestel tekib  juba alates viiekümnendast eluaastast töökoha kaotamise korral raskusi uue rakenduse leidmisel, sest puuduvad vastavad teadmised, oskused ja kvalifikatsioon.

Kõigepealt selgitatakse välja vajadused

Kõigepealt korraldame koostöös pensionäride ühendustega ankeetküsitlused, kus selgitame välja, millistel teemadel vanemaealised koolitusi soovivad. Enamasti valikvastuste vormis küsitlus viiakse läbi Jõgevamaal, Järvamaal, Ida-Virumaal, Saaremaal, Viljandimaal ja Võrumaal. Vastused loodame kätte saada augusti lõpus. Peagi pärast vastuste saabumist ja nendega tutvumist kavatseme  korraldada oma aktiviseerimiskeskuses testkoolituse, millele järgnevatel koolitustel lähtume eakate ootustest,” rääkis Lillak.

Tema sõnul toimub 9. septembril Saaremaal Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis   seminar Seenioride täienduskoolituse vajadus, eripära ja võimalused”. Kava kohaselt sõidab Jõgevamaalt seminarile viisteist inimest. Traspordiga aitavad maakonna omavalitsused. Lillak esineb Kuressaares ka ettekandega, kus tutvustab projekti Uued teadmised ja oskused – võti edukaks toimetulekuks vanemas eas”.

Plaanis rajada vabariiklik keskus

Selle projekti üks olulisemaid eesmärke on üle-eestilise eakate koolituskeskuse rajamine. Keskuse asukoha üle on veel tarvis mõelda. Keskuse korraldatavad koolitused hakkaksid aga toimuma erinevates piirkondades,” ütles aktiviseerimiskeskuse juhataja, kelle arvates on väga oluline seegi, et eakateühenduste juhtidel oleks teadmisi ja kogemusi projektide koostamiseks ja nende kaudu raha taotlemiseks ühe või teise ettevõtmise jaoks.

Saare valla aktiviseerimiskeskuses hakati väärikamas eas inimeste temaatikaga tegelema möödunud aastal, kui Voorel toimunud konverentsil toodi välja olulisemad probleemid eakate vaatevinklist.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus