Saare vald sai kokkuhoidliku ja konservatiivse eelarve

Saare vallavolikogu võttis 2015. aastaks vastu tasakaalustatud eelarve, millesse plaanitsetud kulud ja tulud sõltuvad piirkonna majanduslikust olukorrast ja riigipoolsetest toetustest omavalitsustele.


Saare vallavanema Hannes Soosaare sõnul on põhi- ja investeerimistegevuse tulusid eelarves kokku  1 289 210,08 eurot. “Lisaks kavandame võtta investeeringuteks laenu 188 882,00 eurot. Põhi- ja investeerimistegevuse kulusid on kokku  1 470 067,43 eurot.  2015. aasta eelarvesse on planeeritud ka pangalaenude ja kapitaliliisingu tagasimaksed kokku 63 760,27 eurot. Samuti on 2014. aastast üle tulnud raha jääk  summas 55 735,62 eurot suunatud 2015. aasta eelarvesse, millest sihtotstarbeliselt põhitegevuse kuludeks kokku 6 335,51 eurot ja finantseerimistegevuse kuludeks ehk võetud laenude tagasimaksmiseks 49 400,11 eurot,” selgitas omavalitsusjuht. 

Ressursse napib

Soosaar märkis, et eelarve on koostatud väga kokkuhoidlikult ja konservatiivselt, jäädes majandamiskulude osas võrreldavate aastate tasemele.

“Eelarve maht jäi eelmise aastaga võrreldes samadesse piiridesse ning see võimaldab praegu tegutsevat kooli, lasteaeda, raamatukogusid ja sihtasutusi jõudumööda majandada,” lisas ta

“Valla eelarve sõltub suurel määral füüsilise isiku tulumaksu laekumisest ja riigi poolt eraldatavast tasandus- ja toetusfondi rahast, mis on aasta-aastalt riigi poliitika tulemusena vähenenud. Valla sotsiaalmajanduslik olukord ei ole väga heal tasemel, sest vallale pandud kohustuste tarbeks ei eraldata piisavalt ressursse. Ka palgatase on võrreldes naabervaldadega madalam,” ütles Soosaar. 

Kärbiti “unistuste” eelarveid 

“Vallavolikogu komisjonid arutasid oma valdkonna eelarved läbi. Eelarved vaadati mitmel korral üle, sest oli vaja teha “unistuste” eelarvetele kärpeid. Kuna valla üldeelarvesse suuri muudatusi ei tulnud, siis õnnestus olemasolevate võimaluste piires raha eelarve tegevusaladele eelarvete käsutajatega kokkuleppel ära jagada,” rääkis vallavanem. Ta märkis, et arvestatavam summa eelarvest kulub lasteaia, eriti aga Voore põhikooli ülalpidamiseks.

“Valla eelarvesse on plaanitud toetust nii SA Saare valla kultuuri- ja turismikeskus Kalevipoja Kojale kui ka SAle Saare valla Aktiviseerimiskeskus. Kalevipoja teemapargi ja muuseumiga on meil suured plaanid. Nendest täpsemalt siis, kui õige aeg käes,” teatas Hannes Soosaar.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus