Saare vald on avatud läbirääkimisteks

Saare vallavolikogu esimehe Andri Plato kinnitusel on nad avatud läbirääkimisteks kõigi osapooltega. Ka maakondlikku eelistust ei ole vallavolikogu liikmed kujundanud. Plato seisukoht on, et sellest ei tule midagi head, kui kõik omavalitsused teevad kõigile liitumisläbirääkimiste alustamiseks ettepanekuid. Ta ei näe mõtet sellel, et näiteks Saare valla piirinaabrid teevad ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks Saare vallale ja Saare vald omakorda kõigile neile.

Andri Plato sõnul saab praegu selleteemaliste mõtete vahetamist pigem konsultatsioonideks nimetada. Saare vald on nõus pidama läbirääkimisi kõigi partneritega, aga vallavolikogu esimehe hinnangul pole võimalik ühelegi ettepanekule eitavalt vastata, sest võib-olla hiljem leitakse, et tegelikult oleks tulnud läbi rääkida ka nendega, kellele algul ära öeldi.

Saare vallas tegeldakse  haldusreformi teemaga aktiivselt, sellega seonduv tuleb Plato sõnul eelnevalt omavahel põhjalikult läbi arutada ja alles siis saab hakata partneritele liitumisettepanekuid tegema. Saare vallale on teinud ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks Torma vald, Avinurme vald ja Mustvee linn. Saare vald vastas saadud ettepanekutele, et on valmis alustama läbirääkimisi pärast seda, kui läbirääkimiste koordineerimiseks on palgatud konsulent ja kehtima hakanud läbirääkimisi reguleeriv seadus.

blog comments powered by Disqus